Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XXXIX/340/18
Uchwała Nr XXXIX/340/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty.
 
Na podstawie at. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Po rozpatrzeniu skargi Skarżącego z dnia 02 maja 2018 r. na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty, Rada Gminy Dźwierzuty, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie zarzutów podniesionych w skardze, uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Dźwierzuty do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 

 
Załącznik
do Uchwały Nr XXXIX/340/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
UZASADNIENIE
Dnia 15 czerwca 2018 r. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę z dnia 02 maja 2018 r. na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty złożoną przez mieszkańca Gminy Dźwierzuty.
Pismem z dnia 02 maja 2018 r. i 17 maja 2018 r. Skarżący zarzuca, że Gmina Dźwierzuty nie reaguje na jego oświadczenie w sprawie zatruwania środowiska na terenie jednej z miejscowości w Gminie Dźwierzuty. Swoje zarzuty kieruje także do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wojewoda Warmińsko-Mazurski pismem z dnia 13 czerwca 2018 r. znak BW-I.1411.7.2018 oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pismem z dnia 12 czerwca 2018 r. przekazał skargę, zgodnie z właściwością, do rozpatrzenia Radzie Gminy Dźwierzuty.  
            W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy Dźwierzuty pismami z dnia 22 maja 2018 r. oraz 14 czerwca 2018 r. zgodnie z § 8 załącznika Nr 6 do Statutu Gminy uchwalonego uchwałą Nr IV/26/03 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 21 lutego 2003 r. (Dz. U. Woj. Warm. - Maz. z 2003 r. Nr 36, poz. 510 z późn. zm.) przekazał, zgodnie z właściwością, skargę do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dźwierzuty. 
            Z treści przedmiotowej skargi wynika, że jej autor zarzuca opieszałość w działaniu Gminy Dźwierzuty w związku z odpowiedzią na oświadczenie, które złożył 28 marca 2018 r. Skarżący wskazuje, że w jednej z posesji na terenie Gminy Dźwierzuty dochodzi do zatruwania wód gruntowych. 
            Jak wynika z wyjaśnień Wójt Gminy Dźwierzuty, radcy prawnego obsługującego Gminę Dźwierzuty, pracownika Urzędu Gminy oraz zgromadzonego materiału, zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie. Dodać należy, że zgodnie z zapisami Kodeksu postępowania administracyjnego Skarżący nie wypełnia przesłanek pozwalających na uznanie go stroną postępowania, dlatego nie może być informowany o jego przebiegu.
Należy także nadmienić, że nie było możliwe wystosowanie odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Skarżącego dnia 28 marca 2018 r. z uwagi na to, że nie wskazano w nim żadnego adresu do korespondencji.    
W związku z powyższym skargę na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty uznaje się za nieuzasadnioną.  
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-06-21
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:32
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 16 listopada 2018r. 00:48:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.