Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XXXIX/339/18
                                   Uchwała Nr XXXIX/339/18                                   
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Dźwierzuty
 
Na podstawie art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1. Wyraża się zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, położonego  na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Kulka“, na działce o numerze geodezyjnym 290 – jezioro Łęsk, obręb Nowe Kiejkuty, gm. Dźwierzuty, na wysokości działki nr 3086/3 obręb Nowe Kiejkuty, o długości linii brzegowej 24 mb.
2. Organizatorem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest Biuro Podróży „Szarpie Travel“ Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 17/2, 10-508 Olsztyn.
3. Określa się sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, obejmujący okres od 29.06.2018 r. do 28.07.2018 r.
§ 2.
Szczegółową lokalizację miejsca, o którym mowa w § 1 ust. 1 określa załącznik graficzny  do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 29 czerwca 2018 r.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) Rada Gminy może wyrazić w drodze uchwały, będącej aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Na podstawie art. 39 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy do Wójta Gminy Dźwierzuty wpłynął wniosek  Biura Podróży „Szarpie Travel“ Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 17/2, 10-508 Olsztyn, o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, położonego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Kulka“, obręb Nowe Kiejkuty, gm. Dźwierzuty. W związku z  powyższym Rada Gminy Dźwierzuty postanawia jak w sentencji niniejszej uchwały.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-06-21
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:28
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 16 listopada 2018r. 00:26:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.