Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XXXIX/337/18
Uchwała Nr XXXIX/337/18
Rady Gminy Dźwierzuty
 z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy  Dźwierzuty.
 
 
            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 936) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Ustala  się następujące wynagrodzenie Wójta Gminy  Dźwierzuty:
 
1/ wynagrodzenie zasadnicze w wysokości zł 4 700,00
 
2/ dodatek funkcyjny w kwocie zł 1 900,00
 
3/ dodatek specjalny w kwocie zł 2 070,00
 
             
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dźwierzuty.                                              
§ 3
 
Traci moc uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie                  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dźwierzuty.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 01 lipca 2018 r.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek   
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
Na podstawie Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 936), wynagrodzenie               zasadnicze wójta, burmistrza w gminie do 15 tys. mieszkańców nie może być wyższe niż 4 700,00 zł. W związku z tym, że dotychczasowe wynagrodzenie zasadnicze Wójta Gminy Dźwierzuty jest wyższe od wynagrodzenia minimalnego określonego dla wójta, burmistrza w gminie do 15 tys. mieszkańców, istnieje konieczność dokonania jego obniżenia.
 
Wyszczególnienie Wynagrodzenie zasadnicze Dodatek funkcyjny
(maksymalna kwota                dodatku – kwota w zł)
wójt, burmistrz w gminie:
do 15 tys. mieszkańców
(wg rozporządzenia z 2018 r.)
 
 
3 400 zł – 4700 zł
 
1 900 zł
 
 
Wójt Gminy Dźwierzuty                 (aktualnie)
 
 
5 000 zł
 
1 900 zł
 
 
 
Wójtowi przysługuje dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych (w zakresie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) od dnia 01 lipca 2018 roku.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-06-21
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:22
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 16 listopada 2018r. 00:27:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.