Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XXXIX/334/18
Uchwała Nr XXXIX/334/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dźwierzuty absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2017 rok.
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 i art. 28a ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) po zapoznaniu się ze:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za 2017 rok,
2) sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2017 rok,
3) informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Dźwierzuty,
4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu  wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i wnioskiem w sprawie absolutorium,
6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o wniosku Komisji Rewizyjnej
 
Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1
Udziela się Wójtowi Gminy Dźwierzuty absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.           
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
U z a s a d n i e n i e  
do Uchwały Nr XXXIX/334/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
            Wójt Gminy Dźwierzuty przedstawiła dnia 15 marca 2018 r., Radzie Gminy Dźwierzuty sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za 2017 rok, które zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania.
            Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Uchwałą RIO.VIII-0120-230/18 z dnia 10 kwietnia 2018 r. wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu  z wykonania  budżetu za 2017 rok.
            Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dźwierzuty na posiedzeniu w dniu 09 maja 2018 r. rozpatrzyła:
1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za 2017 rok,
2) sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 rok,
3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dźwierzuty,
4) opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu   wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i zwróciła się z wnioskiem do Rady Gminy Dźwierzuty o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dźwierzuty za 2017 rok.
            Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dźwierzuty za rok 2017 z tytułu wykonania budżetu i Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dźwierzuty  o wykonaniu budżetu gminy za 2017 rok zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej                 w Olsztynie. Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej wniosek Komisji Rewizyjnej został zaopiniowany pozytywnie.
            Wobec powyższego podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dźwierzuty za rok 2017 jest w pełni uzasadnione.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-06-21
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:14
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 16 listopada 2018r. 00:49:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.