Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XXXVIII/331/18
Uchwała Nr XXXVIII/331/18
Rady Gminy Dźwierzuty
  z dnia 27 kwietnia 2018 r.
 
w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Dźwierzuty.
 
Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 681 z późn. zm.), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1.
  1. Wyraża się zgodę na przejęcie przez Gminę Dźwierzuty w 2018 roku, w drodze porozumienia zadania zleconego przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego, dotyczącego obowiązku bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Dźwierzuty.
  2. Wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w ramach otrzymanych na ten cel środków finansowych.
  1. Upoważnia się Wójta Gminy Dźwierzuty do zawarcia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim porozumienia, którego treść określa załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
          
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 681 z późn. zm.) Wojewoda może w drodze porozumienia, powierzyć jednostce samorządu terytorialnego obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie przejmie tego obowiązku bezpłatnie.
Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2234 z późn. zm.) powierzenie następuje na podstawie porozumienia Wojewody z Organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego. Porozumienie, wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, podlega ogłoszeniu   w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki przedstawił projekt porozumienia, który uwzględnia finansowanie zadań dotyczących prowadzenia w 2018 roku spraw związanych z bieżącym utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Dźwierzuty, przewidując dotację celową w wysokości 6.000,00 zł., która pozwoli na utrzymanie tych obiektów na względnym poziomie. Zawarcie porozumienia, a tym samym przekazanie gminie wspomnianej dotacji wymaga podjęcia przez Radę Gminy Dźwierzuty uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Dźwierzuty.

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-04-27
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-04-30 10:52
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 10 grudnia 2018r. 23:55:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.