Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr I N/323/18
Uchwała Nr I N/323/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 04 kwietnia 2018 r.
 
w sprawie podziału Gminy Dźwierzuty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania  i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 130) w związku z art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 15 z późn. zm.) Rada Gminy Dźwierzuty działając na wniosek Wójta Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje: 
 
§ 1
Dokonuje się podziału Gminy Dźwierzuty na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
 
§ 2
Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik                 
nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 4
Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.
§ 5
Na ustalenia Rady Gminy Dźwierzuty w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie,  co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Olsztynie w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.
 
 
§ 6
Traci moc uchwała Nr XXXVII/312/18 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dźwierzuty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1 N.323.18 Rady Gminy Dźwierzuty Plik pdf 135.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-04-04
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-04-04 13:31
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-04-04 13:34
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 14 grudnia 2018r. 16:54:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.