XML
Uchwała Nr XXXVII/319/18
Uchwała Nr XXXVII/319/18
Rady Gminy Dźwierzuty

z dnia 22 marca 2018 r.
 
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Olszewki
 
Na podstawie § 48 ust. 3 uchwały Nr IV/26/03 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie statutu gminy (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 36, poz. 510  z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
Zarządza się przeprowadzenie wyborów sołtysa w sołectwie Olszewki.
§ 2.
 
Upoważnia się Wójta Gminy do określenia terminu wyborów, ich organizacji i nadzorowania
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-03-22
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-29 09:06