Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XXXVII/316/18
Uchwała Nr XXXVII/316/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 marca 2018 r.
 
w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.), art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289   z późn. zm.), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1.
Zarządza się pobór w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2.
Na inkasentów poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyznacza się sołtysów sołectw z terenu Gminy Dźwierzuty z zastrzeżeniem §3.
§ 3.
Na inkasenta poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sołectwie Nowe Kiejkuty wyznacza się Śliwińską Justynę – członka Rady Sołeckiej Sołectwa Nowe Kiejkuty.
§ 4.
Pobraną opłatę, o której mowa w §1, inkasent zobowiązany jest wpłacić w terminie trzech dni roboczych po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa wpłata opłaty powinna nastąpić.
§ 5.
Za czynności określone w §1, inkasentom przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 7,5%, liczone od zainkasowanych kwot opłaty.
§ 6.
Traci moc uchwała Rady Gminy Dźwierzuty Nr XXVII/237/17 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
                                                                                              
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-03-22
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-29 09:00
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 10 grudnia 2018r. 23:58:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.