Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XXXVI/305/18
Uchwała Nr XXXVI/305/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 14 lutego 2018 r. 
 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2018 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077)
 
 Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXIV/283/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
 
  1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o  221.001,79 zł,
 
dochody budżetu po zmianach :                                     33.835.613,86 zł,
                   z tego : dochody bieżące w wysokości :         27.189.795,50 zł
                    dochody majątkowe w wysokości        6.645.818,36 zł.
 
  1. W § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu  o  482.634,00 zł,
 
wydatki budżetu po zmianach :                                      35.191.479,85 zł,
                   z tego : wydatki bieżące w wysokości :         25.592.890,05 zł
                    wydatki majątkowe w wysokości :     9.598.589,80 zł.
 
  1. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie :
„Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 8.966.300,80 zł, zgodnie zzałącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.
 
  1. § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:
 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.129.539,60 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały.
 
  1. § 3 otrzymuje brzmienie :
„Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.355.865,99 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego.”
 
  1. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Przychody budżetu w wysokości 2.778.619,48 zł, rozchody w wysokości 1.422.753,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały.
 
  1. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
  1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  600 000,00 zł,
  2. finansowanie planowanego deficytu w kwocie  1.355.865,99 zł,
  3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  w kwocie  1.422.753,49 zł”.
 
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXIV/283/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2018 r., pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
      2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Załącznik nr 2 Plik xls 69.50 KB
Załącznik Nr 1 Plik xls 27.50 KB
Załączniki Nr 3,4,7 do uchwały Plik xls 100.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-02-16
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-02-14 12:22
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-02-16 12:22
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 17 grudnia 2018r. 20:29:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.