Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
UCHWAŁA Nr XXXIII/281/17
UCHWAŁA Nr XXXIII/281/17
RADY GMINY DŹWIERZUTY

z dnia 20 listopada 2017 r.
 
w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dźwierzuty
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 29 ust. 2 pkt 1, art.133 ust. 2-3 w związku z art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:

§ 1.
Określa się zasady i kryteria rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Dźwierzuty:
1)  do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców kandydatów  zamieszkałych w tym obwodzie;
2)  kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli publiczna szkoła podstawowa  nadal dysponuje wolnymi miejscami;
3)  w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria uwzględniające zapewnienie realizacji potrzeb kandydata i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, tj.:
a)  kandydat  posiada rodzeństwo uczące się w publicznej szkole podstawowej, w którym ubiega się o przyjęcie – 10 pkt,
b)  publiczna szkoła podstawowa znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica – 10 pkt,
c)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 10 pkt,
d)  niepełnosprawność kandydata – 10 pkt,
e) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 10 pkt,
4)  spełnienie kryterium zawarte w punkcie 3 lit. a potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu  jednostki;
5)  spełnieniem kryterium zawartego w punkcie 3 lit. b jest dokument potwierdzający miejsce pracy rodzica (zaświadczenie o zatrudnieniu);
6) spełnieniem kryterium zawartego w punkcie 3 lit. c jest oświadczenie rodzica o samotnym   wychowywaniu kandydata;
 7) spełnieniem kryterium zawartego w punkcie  3 lit. d  jest orzeczenie o niepełnosprawności;
8) spełnieniem kryterium zawartego w pkt. 3 lit. e jest wyrok sądu w sprawie przyznania pieczy zastępczej nad kandydatem lub  postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
 
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XXVI/229/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dźwierzuty.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander  Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-11-20
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-11-28 10:56
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 14 grudnia 2018r. 11:49:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.