Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XXXI/266/17
Uchwała Nr XXXI/266/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 września 2017 r.
 
 
w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do 1 m3 wody dla miejscowości Rogale
 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.      (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 328 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
  1. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Dźwierzuty do ceny 1 m3 wody, dostarczanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Biskupcu Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 26, 11-300 Biskupiec dla miejscowości Rogale w gminie Dźwierzuty dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
  2. Dopłata, o której mowa w ust. 1 wynosi 1,28 zł +VAT do każdego m3 wody.
 
§ 2.
Dopłata, o której mowa w § 1 przekazywana będzie na rachunek bankowy Zakładu Wodociągów                     i Kanalizacji Kazimierz Skonieczny ul. Marii Konopnickiej 66/1, 12-100 Szczytno na podstawie faktury według ilości dostarczonej wody, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.
Tracą moc:
  1. uchwała Nr VII/44/15 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do 1 m3 wody dla miejscowości Rogale;
  2. uchwała Nr XII/87/15 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/44/15 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do 1 m3 wody dla miejscowości Rogale.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
Uzasadnienie
 
            Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.)  Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu.
Do miejscowości Rogale woda dostarczana jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji w Biskupcu Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 26, 11-300 Biskupiec w cenie 3,64 zł/m3 netto, (3,93 zł/m3 brutto).
W związku z tym, że różnica pomiędzy ceną wody obowiązującą w Gminie Dźwierzuty (2,36 zł/m3 netto, 2,55 zł/m3 brutto) a ceną wody dostarczanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji w Biskupcu Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 26, 11-300 Biskupiec wynosi 1,28 zł/m3 netto, różnica ta, dla indywidualnych odbiorców gospodarstw domowych, zostanie sfinansowana  z budżetu gminy.
Faktyczne zużycie wody będzie rozliczone wg wskazań licznika głównego.
 
 
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-09-28
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-10-03 08:48
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-10-03 08:49
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 24 września 2018r. 12:06:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.