Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XXXI/265/17
Uchwała Nr XXXI/265/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 września 2017 r.
 
 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dziemiany
 
 
Na podstawie art. 10 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z  póżn. zm.), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Udziela się z budżetu Gminy Dźwierzuty na 2017 rok pomocy finansowej dla Gminy Dziemiany w formie dotacji celowej w kwocie 6.000,00 zł (słownie: sześć tysiące złotych), z przeznaczeniem na likwidację skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, jakie miały miejsce w miesiącu sierpniu 2017 roku.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w statucie Gminy.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-09-28
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-10-03 08:46
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 24 września 2018r. 12:07:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.