Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała nr XXXI/264/17
Uchwała nr XXXI/264/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 września 2017r.
 
w sprawie zaciągnięcia kredytu
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§1
 
Postanawia się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 300 000,00 zł (słownie jeden milion trzysta tysięcy złotych 00/100 groszy), z okresem spłaty do  31 grudnia 2027 roku, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
 
§2
 
  1. Źródłem pokrycia spłaty kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne Gminy z tytułu podatków lokalnych oraz z udziałów w podatkach dochodowych.
  2. Szczegółowe warunki dotyczące kredytu określi umowa zawarta z bankiem.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2017-09-28
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-10-03 08:44
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 24 września 2018r. 11:42:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.