Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XXX/261/17
Uchwała Nr XXX/261/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 lipca 2017 r.
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. Nr 446 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§1.
 
Po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty złożonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową SASEK, ul. Szczycieńska 26A, 12-120 Dźwierzuty, zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Gminy uznaje skargę za nieuzasadnioną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2.
 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Dźwierzuty do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz   z załącznikiem.
 
§3.
 
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXX/261/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 lipca 2017 r.
                                                                                     
 
UZASADNIENIE
 
            Dnia 26 lipca 2017 r. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę Spółdzielni Mieszkaniowej „Sasek”, ul. Szczycieńska 26A, 12-120 Dźwierzuty dotyczącą działalności Wójta Gminy Dźwierzuty w przedmiocie niezałatwienia sprawy polegającej na nieustawieniu bramek do gry w piłkę nożną na istniejącym boisku, położonym na działce nr 531/1 obręb Dźwierzuty, będącej własnością Gminy.
            Z treści przedmiotowej skargi wynika, że jej autor zarzuca Wójtowi, iż ten mimo wielokrotnych próśb Spółdzielni Mieszkaniowej „Sasek” nie ustawił bramek do gry w piłkę nożną na istniejącym boisku położonym na działce nr 531/1 obręb Dźwierzuty, będącej własnością Gminy Dźwierzuty.
            Należy zaznaczyć, że prośbę ustawienia bramek do piłki nożnej na w/w boisku była rozpatrywana przez Urząd Gminy w Dźwierzutach i uznana za złożoną sprawę.
Rozpatrując sprawę stwierdzono, że na wnioskowanej działce nie istnieje boisko w rozumieniu przepisów prawa, a wolnej przestrzeni nie należy traktować jako boiska i aby ustawić bramki należy w pierwszej kolejności wyznaczyć obszar oraz określić charakter boiska, zaprojektować piłko chwyty, ogrodzenie dla bezpieczeństwa użytkowników i mieszkańców.    
Ponadto stwierdzono, że między innymi na działkę nr 531/1 Wójt Gminy na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Sasek” wydał w dniu 13.03.2017 r. decyzję o warunkach zabudowy na inwestycję polegającą na budowie odciągów stalowych celem wzmocnienia konstrukcji trzonu komina. Pismami z dnia 08.05.2017 r. oraz 16.06.2017 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sasek” została poinformowana, że z uwagi na planowane przez Spółdzielnię prace budowlane związane ze wzmocnieniem trzonu komina może powstać konieczność przebudowy istniejącego placu zabaw, aby wynieść urządzenia ze strefy oddziaływania przedsięwzięcia na bezpieczną odległość lub powstanie konieczność zmiany zagospodarowania całego placu.   
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sasek” w/w prace budowlane powinna wykonać do dnia 31.07.2017 r. jak wynika z decyzji z dnia 13.04.2017 r. nakazu nałożonego na Spółdzielnię Mieszkaniową „Sasek” przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczytnie.
Należy podkreślić, że wydatkowanie środków publicznych odbywać się winno zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych, na podstawie uchwały budżetowej oraz zmiany tej uchwały.      
 
Stąd też Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sasek” nie posiada kompetencji, aby narzucić Wójtowi wykonanie zadania, które nie wpisuje się w plan finansowy Gminy.
W wyniku przyjętych wyjaśnień Komisja Rewizyjna uznała zarzuty skargi za bezzasadne.
W związku z powyższym skargę na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty, uznaje się za nieuzasadnioną.  
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-07-28
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-08-07 15:12
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 25 września 2018r. 13:15:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.