Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XXX/260/17
Uchwała Nr XXX/260/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 lipca 2017 r.
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. Nr 446 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§1.
Po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty złożonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową SASEK ul. Szczycieńska 26A, 12-120 Dźwierzuty, zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Gminy uznaje skargę za nieuzasadnioną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Dźwierzuty do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz  z załącznikiem.
 
§3.
 
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXX/260/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 lipca 2017 r.
 
UZASADNIENIE
 
            Dnia 26 lipca 2017 r. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę Spółdzielni Mieszkaniowej „Sasek”, ul. Szczycieńska 26A, 12-120 Dźwierzuty dotyczącą działalności Wójta Gminy Dźwierzuty w przedmiocie niezałatwienia sprawy polegającej na ustawieniu znaków zakazu na działkach 973/2  i 975/2 obręb Dźwierzuty, będących własnością Gminy.
            Z treści przedmiotowej skargi wynika, że jej autor zarzuca Wójtowi, iż ten mimo złożonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Sasek” wniosku podyktowanego względami bezpieczeństwa, z uwagi na blokowanie przez parkujące tam samochody dojazdu do wymienionych bloków pojazdów uprzywilejowanych, nie zlecił ustawienia znaków zakazu.
            Należy zaznaczyć, że pismo Spółdzielni Mieszkaniowej „Sasek” wpisało się w działania Urzędu Gminy, w związku z  przewidywaną potrzebą uregulowania organizacji ruchu w obrębie ulic położonych na działkach nr 974/1, 975/2, 973/2, co wiązało się także z przebudową drogi wewnętrznej wraz z parkingiem, miejscami postojowymi, dojazdem do świetlicy i zapewnieniem bezkolizyjności dojazdu pojazdów uprzywilejowanych.
            Na dzień podjęcia przedmiotowej uchwały został wyłoniony wykonawca projektu przebudowy gminnej drogi wewnętrznej na potrzeby dojazdu i dojścia do świetlicy gminnej oraz miejsc postojowych na działkach nr 974/1, 975/2, 973/2. Zlecono także wykonanie map do celów projektowych.
            Należy zauważyć, że ustawienie znaków jako rozwiązanie tymczasowe wymaga nakładów na projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz na zakup i ustawienie znaków.  
            Każde zadanie inwestycyjne podlega planowaniu w budżecie gminy i jako takie może być realizowane zgodnie z obowiązującą procedurą w tym zakresie.
W wyniku przyjętych  wyjaśnień Komisja Rewizyjna uznała zarzuty skargi za bezzasadne.
W związku z powyższym skargę na działalność Wójta Gminy Dźwierzuty, uznaje się za nieuzasadnioną.  
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-07-28
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-08-07 15:08
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 20 czerwca 2018r. 17:19:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.