Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XXX/258/17
Uchwała Nr XXX/258/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 lipca 2017 r.
 
w sprawie planu pracy Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury oraz Opieki Zdrowotnej Rady Gminy Dźwierzuty na II półrocze 2017 roku.
 
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się plan pracy KomisjiOświaty i Wychowania, Kultury oraz Opieki Zdrowotnej Rady Gminy Dźwierzuty na II półrocze 2017 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.        
§ 2
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/258/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 lipca 2017 r.
 
Sierpień
 1. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2017/2018 oraz informacja nt. dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Dźwierzuty.
 2. Stan techniczny Gminnych obiektów sportowych (m.in. sala gimnastyczna w Orzynach).
 3. Informacja nt. przyznawania Nagrody Wójta Gminy Dźwierzuty dla uczniów zdolnych.
 4. Fundusz sołecki – stan realizacji.
 5. Sprawy różne.

Wrzesień 
 1. Oświata w Gminie, a reforma – stan faktyczny po zmianach.
 2. Informacja nt. budowy ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec, na terenie Gminy Dźwierzuty– stan realizacji.
 3. Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach – informacja o stanie realizacji.
 4. Sprawy różne.

Październik
 1. Organizacja zajęć w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkołach
  na terenie Gminy Dźwierzuty (m.in. zapotrzebowanie, godziny).
 2. Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Dźwierzuty – stan przygotowania do zimy, sprawozdania  z działalności jednostek.
 3. Informacja odnośnie pracy doraźnej Komisji do opracowania zmian Statutu Rady Gminy Dźwierzuty.
 4. Sprawy różne.

Listopad
 1. Informacja nt. budżetu jednostek oświatowych gminy Dźwierzuty na lata 2017/2018.
 2. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach (Gminny Program Wspierania Rodzin, program 500+, Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych).
 
Grudzień
 1. Informacja na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Dźwierzuty
  i LGD - zrealizowane działania, współpraca.
 2. Informacja nt. realizacji programu bezdomności zwierząt w Gminie Dźwierzuty.
 3. Przygotowanie Sprawozdania z pracy Komisji.
 4. Opracowanie planu pracy na I półrocze 2018 roku.
 5. Sprawy różne.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-07-28
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-08-07 15:00
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-08-07 15:01
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 23 maja 2018r. 20:35:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.