Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XXIX/252/17
Uchwała Nr XXIX/252/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 czerwca 2017 r. 
 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2017 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.)
 
 Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXIII/199/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
 
  1. W § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu  o  88.000,00 zł,
 
wydatki budżetu po zmianach :                                      30.033.045,58 zł,
                   z tego : wydatki bieżące w wysokości :         25.412.792,18 zł
                    wydatki majątkowe w wysokości :     4.620.253,40 zł.
 
  1. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie :
„Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 4.016.286,23 zł, zgodnie zzałącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.
 
  1. § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:
 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.813.146,61 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały.
 
  1. § 3 otrzymuje brzmienie :
„Deficyt budżetu gminy w kwocie i 1.776.691,64, zostanie pokryty:
  1. przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie  59.768,89 zł,
  2. wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.716.922,75 zł.”
 
  1. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Przychody budżetu w wysokości 3.003.143,95 zł, rozchody w wysokości 1.226.452,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały.
 
  1. § 10 otrzymuje brzmienie:
„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały”.
 
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXIII/199/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2017 r., pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
      2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Załącznik nr 2 Plik xls 82.00 KB
Załączniki Nr 3,4,7,9 do uchwały Plik xls 119.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2017-06-22
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-08-07 14:36
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-08-07 14:36
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 20 czerwca 2018r. 17:15:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.