Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
UCHWAŁA Nr XXVI/227/17
UCHWAŁA Nr XXVI/227/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 marca 2017 r.
 
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz., 446 z późn. zm.) oraz art. 210 ust. 1 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 60), po uzyskaniu pozytywnej opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Rada Gminy Dźwierzuty, uchwala co następuje:
 
§ 1.
 
Uchwała określa dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Dźwierzuty do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
 
§ 2.
 
Określa się  sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty na okres od dnia 01 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.:
 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach, Szkoła Podstawowa im. B. Linki w Dźwierzutach, ul. Sienkiewicza 1, 12-120 Dźwierzuty;
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach, Szkoła Podstawowa w Orzynach, Orzyny 34, 12-120 Dźwierzuty;
 3. Szkoła Podstawowa w Linowie, Linowo 40, 12-120 Dźwierzuty;
 4. Szkoła Podstawowa w Rumach, Rumy 19, 12-120 Dźwierzuty.
 
§ 3.
 
Określa się sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie na okres od dnia 01 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. :
 1. Szkoła Podstawowa w Kałęczynie, Kałęczyn 17, 12-120 Dźwierzuty prowadzona przez Stowarzyszenie „Konik Na Biegunach”.
 
§ 4.
 
Określa się granice obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Dźwierzuty, na okres od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019r.:
 1. obwód Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoła Podstawowa im. B. Linki w Dźwierzutach obejmuje miejscowości: Dźwierzuty, Olszewki, Jabłonka, Małszewko, Budy, Szczepankowo, Gisiel, Augustowo, Targowska Wola, Mirowo, Łupowo;
 2. obwód Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach Szkoła Podstawowa w Orzynach obejmuje miejscowości: Orzyny, Miętkie, Targowo, Jeleniowo, Rów, Kulka, Zimna Woda;
 3. obwód Szkoły Podstawowej w Linowie obejmuje miejscowości: Linowo, Dąbrowa, Nowe Kiejkuty, Stankowo;
 4. obwód Szkoły Podstawowej w Rumach obejmuje miejscowości: Rumy, Rusek Mały, Mycielin, Julianowo, Sąpłaty;
 5. obwód Szkoły Podstawowej w Kałęczynie obejmuje miejscowości: Kałęczyn, Targowska Wólka, Rańsk, Grądy, Rogale, Popowa Wola, Śledzie, Rutkowo, Grodziska, Zalesie.
 
§ 5.
 
Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Klenczona w Dźwierzutach z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 2a, 12-120 Dźwierzuty, włącza się od dnia 01 września 2017 r. do Szkoły Podstawowej im. B. Linki w Dźwierzutach, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach., z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 1, 12-120 Dźwierzuty.
 
§ 6.
 
Określa się granice obwodu dla klas Publicznego Gimnazjum, o którym mowa w § 5 mającego siedzibę na obszarze Gminy Dźwierzuty na okres od dnia 01 września 2017 r.:
 1. Obwód dla klas publicznego gimnazjum obejmuje miejscowości: Dźwierzuty, Augustowo, Budy, Dąbrowa, Gisiel, Grądy, Grodziska, Jabłonka, Jeleniowo, Julianowo, Kałęczyn, Kulka, Linowo, Łupowo, Małszewko, Miętkie, Mirowo, Mycielin, Nowe Kiejkuty, Olszewki, Orzyny, Popowa Wola, Rańsk, Rogale, Rów, Rumy, Rusek Mały, Rutkowo, Sąpłaty, Stankowo, Szczepankowo, Śledzie, Targowo, Targowska Wola, Targowska Wólka, Zalesie, Zimna Woda.
 
 
§ 7.
 
Określa się sieć publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty od dnia 01 września 2019 r.:
 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach Szkoła Podstawowa im. B. Linki  w Dźwierzutach ul. Sienkiewicza 1 i Sienkiewicza 2a, 12-120 Dźwierzuty;
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach Szkoła Podstawowa w Orzynach Orzyny 34, 12-120 Dźwierzuty;
 3. Szkoła Podstawowa w Linowie Linowo 40, 12-120 Dźwierzuty;
 4. Szkoła Podstawowa w Rumach Rumy 19, 12-120 Dźwierzuty.
 
§ 8.
 
Określa się sieć publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie, o którym mowa w § 3 od dnia 01 września 2019 r.:
 1. Szkoła Podstawowa w Kałęczynie Kałęczyn 17, 12-120 Dźwierzuty prowadzona przez Stowarzyszenie „Konik Na Biegunach”.
 
§ 9.
 
Określa się granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Dźwierzuty od dnia 01 września 2019 r.:
 1. obwód Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoła Podstawowa im. B. Linki w Dźwierzutach obejmuje miejscowości: Dźwierzuty, Olszewki, Jabłonka, Małszewko, Budy, Szczepankowo, Gisiel, Augustowo, Targowska Wola, Mirowo, Łupowo;
 2. obwód Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach Szkoła Podstawowa w Orzynach obejmuje miejscowości: Orzyny, Miętkie, Targowo, Jeleniowo, Rów, Kulka, Zimna Woda;
 3. obwód szkoły Podstawowej w Linowie obejmuje miejscowości: Linowo, Dąbrowa, Nowe Kiejkuty, Stankowo;
 4. obwód Szkoły Podstawowej w Rumach obejmuje miejscowości: Rumy, Rusek Mały, Mycielin, Julianowo, Sąpłaty;
 5. obwód Szkoły Podstawowej w Kałęczynie obejmuje miejscowości: Kałęczyn, Targowska Wólka, Rańsk, Grądy, Rogale, Popowa Wola, Śledzie, Rutkowo, Grodziska, Zalesie.
 
§ 10.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 11.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
UZASADNIENIE

            Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm. ) Rada Gminy z uwzględnieniem ust. 1 i 2 ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów (…) mających siedzibę na terenie gminy.
            W związku z reformą oświaty na podstawie  art. 206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), Rada Gminy Dźwierzuty dnia 23 lutego 2017 r. podjęła Uchwałę   Nr XXV/2016/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
            Zgodnie z art. 208 i 209 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), podjęta uchwała została przekazana do zaopiniowania Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty  w Olsztynie oraz właściwym Związkom Zawodowym.
Podjęta uchwała uzyskała pozytywną opinię Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty jak  również Związków Zawodowych.
W związku z powyższym podjęcie w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych  i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego jest zasadne.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-03-27
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-04-04 12:10
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 27 kwietnia 2018r. 06:56:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.