Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XXVI/224/17
Uchwała Nr XXVI/224/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 marca 2017 r.
 
w sprawie przystąpienia do Porozumienia w sprawie przygotowania narzędzi do przeprowadzenia inwestycji związanej z budową ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec na terenie Gminy Dźwierzuty.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, 10, 18 oraz art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1
Gmina Dźwierzuty zobowiązuje się do podjęcia działań zmierzających do zwiększenia atrakcyjności i ochrony dziedzictwa naturalnego województwa warmińsko-mazurskiego poprzez realizację w partnerstwie z Powiatem Szczycieńskim projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec na terenie Gminy Dźwierzuty”, zaplanowanego do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z Osi priorytetowej 2.6 Kultura i Dziedzictwo, Priorytetu inwestycyjnego 6c „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Celu szczegółowego priorytetu inwestycyjnego i oczekiwanych rezultatów „Zwiększona atrakcyjność turystyczna zasobów dziedzictwa naturalnego regionu”.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
Traci moc uchwała Nr X/74/15 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do Porozumienia w sprawie przygotowania narzędzi do przeprowadzenia inwestycji związanej z budową ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dźwierzuty.
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksader Nosek

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-03-27
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-04-04 11:59
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 20 czerwca 2018r. 17:20:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.