Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XXXVII/320/18 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dźwierzuty w 2018 roku
Uchwała Nr XXXVII/320/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z   dnia 22 marca 2018 r.
 
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dźwierzuty w 2018 roku
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1840) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1.
            W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dźwierzuty w 2018 r. oraz sposób realizacji niniejszego programu, który stanowi załącznik  do niniejszej uchwały.
§ 2.
            Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
§ 3.
     Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego .
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 

 
 
UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1840) nakłada obowiązek na Radę Gminy, określania każdego roku, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt.
Niniejszy program obejmuje:
 1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
 2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
 3. odławianie bezdomnych zwierząt;
 4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
 5. poszukiwanie właścicieli  dla bezdomnych zwierząt;
 6. usypanie ślepych miotów;
 7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
 8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych  z udziałem zwierząt.
            Opracowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dźwierzuty na rok 2018, pozwoli na stopniowe zmniejszenie populacji bezdomnych psów i kotów oraz polepszeniu warunków życia bezdomnym zwierząt. Wprowadzenie programu zapewni zwierzętom, które cierpią w wyniku zdarzeń drogowych niezwłoczną pomoc lekarza weterynarii, a zwierzętom gospodarczym, które z różnych przyczyn utracą dotychczasowe schronienie zagwarantuje zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym. Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi     oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dźwierzuty w 2018 roku został wysłany do zaopiniowania do podmiotów, o których mowa w art. 11a,  pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1840), t.j.:
 1. Powiatowego Inspektora Weterynarii, ul. Korczaka 1, 12-100 Szczytno;
 2. Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami, ul. Łomżyńska 6, 12-100 Szczytno;
 3. Kołu Łowieckiemu ”Jeleń” ul. Bartna Strona 17, 12-100 Szczytno;
 4. Kołu Łowieckiemu „Ryś” ul. Szczycieńska 26/2, 12-120 Dźwierzuty;
 5. Kołu Łowieckiemu „Knieja” Rudka 1, 12-100 Szczytno;
 6. Kołu Łowieckiemu „Czajka” ul. Polna 10, 11-300 Biskupiec;
 7. Fundacji na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli obywatelskiej „LEX NOVA” ul. Mickiewicza 12, 37-300 Leżajsk.
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłMariola Sztymelska - Inspektor ds. Ochrony Środowiska2018-04-23
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-04-23 08:30
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 20 października 2018r. 07:10:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.