XML
Azbest - informacja 2018 r.
OGŁOSZENIE - AZBEST 2018
 Wójt Gminy Dźwierzuty informuje o naborze wniosków od osób zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania na usuwanie azbestu z terenu Gminy Dźwierzuty w 2018 r.
 
Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z:
1. transportem odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania,
2. unieszkodliwieniem poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.
UWAGA: Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć.
Dotacje będą udzielane jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie wyrobów
zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są:
  1. jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły
i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi,
  1. spółki prawa cywilnego i handlowego.
Dofinansowanie wynosić będzie do 85% kosztów kwalifikowalnych.  
Pozostałe 15% kosztów pokrywa Wnioskodawca.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Dźwierzuty (pokój 24) w terminie
 do dnia 12.02.2018 r. wraz z załącznikami.
Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu, w zakładce ochrona środowiska oraz w tut. Urzędzie (pokój nr 24).
 Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach, pokój nr 24,
 osoba do kontaktu: Katarzyna Krawczyk, tel. 89 621 04 01.
 
                                                                                             
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/ Marianna Bogusława Szydlik

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
zalacznikazbest2 Plik doc 62.50 KB
zalacznikazbest1 Plik doc 40.50 KB
wniosekAZBEST Plik doc 45.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłKatarzyna Krawczyk - Podinspektor ds. Gospodarowania Odpadami2018-01-10
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-10 13:26
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-10 13:29