XML
I N F O R M A C J A o wyniku przetargu z dnia 03.01.2018 r.
Dźwierzuty, dn. 10.01.2018 r.
 
 
I N F O R M A C J A
o wyniku przetargu z dnia 03.01.2018 roku
 
W dniu  03 stycznia 2018 roku w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność działki nr 118/49 o pow. 0,1279 ha, położonej w Dąbrowie, gm. Dźwierzuty,  Kw nr OL1S/00017193/7 .
Do przetargu dopuszczono  jedna osobę, nie dopuszczono 0 osób.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 59.128 zł (brutto), najwyższą cenę osiągnięto w wysokości: 59.728 zł (brutto).
W w/w przetargu wyłonieni zostali małż. Adam i Ewelina Wnuk jako kandydaci na nabywcę   przedmiotowej nieruchomości.
 
                                                                      
Wójt Gminy
(-) Marianna Bogusława Szydlik
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłMałgorzata Chełstowska - Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami2018-01-08
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-08 08:02