Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dźwierzuty
Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dźwierzuty
 
Podstawa prawna:
Art. 7 i 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299).
 
Wymagane dokumenty
 
  1. Wniosek
 
Wniosek powinien zawierać:
 
  1. Dane przedsiębiorcy:
- imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa:
- adres zamieszkania lub siedziba przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie:
- telefon:
- numer identyfikacji podatkowej (NIP):
  1. Przedmiot i obszar działalności:
3. Środki techniczne, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie naprowadzenie działalności objętej wnioskiem (wykaz sprzętu środków technicznych, oraz jako załącznik ksero dowodów rejestracyjnych)
4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem ( w tym zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami):
5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności:
6. Termin podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia:
7.Stacja zlewna, która będzie odbierać nieczystości ciekłe
(nazwa, adres)
                                                                                                                               
Załączniki:
 
1. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;
2. Aktualny (tj. wydany lub potwierdzony na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zgodnej z zakresem działalności objętej wnioskiem;
3. Dokument potwierdzający prawo do posiadanych środków transportu (kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów) oraz kopie dokumentów
potwierdzających ważny przegląd techniczny, ubezpieczenie;
4. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107,00 zł
5.Aktualne zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku). Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z obowiązkiem zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;
6.Dokument potwierdzający posiadanie bazy transportowej oraz dokument potwierdzający prawo własności do gruntu, na którym znajduje się baza transportowa.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, pokój numer 13 lub u pracownika na stanowisku ds. ochrony środowiska, pok. nr 24 (2 piętro), w godz. pon. 8.00-16.00, wt. -pt. w godz. 7.00-15.00                               

Termin i sposób załatwienia sprawy: 1 miesiąc (w przypadku spraw skomplikowanych - 2 miesiące).
Jednostka odpowiedzialna: Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, pok. 24 (2 piętro), tel. (89) 621 04 11
Opłata - 107,00 zł,
17 zł- za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Dźwierzuty, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
Uwagi: Brak
 
Dokumenty do pobrania:
 
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłMariola Sztymelska - Inspektor ds. Ochrony Środowiska2018-06-05
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-05 09:22
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-05 09:25
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 14 grudnia 2018r. 16:30:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.