Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
W Y K A Z z dnia 08.05.2017 r. >>> (RI-GN.6845.10.2017)
Nasz znak:                                                                                   Dźwierzuty, dnia 08.05.2017 r.
RI-GN.6845.10.2017                                       
                                  
 
W Y K A Z
 
Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 
 
Podstawowe informacje o przedmiocie dzierżawy.
 
Wykaz obejmuje :
 
 1. Część działki nr 61  o pow. 0,21 ha, obręb Jeleniowo, sklasyfikowanej jako RV, Kw OL1S/00017604/2,  na okres 3 lat, do użytkowania na cele rolne. Czynsz dzierżawy wynosi 0,03 zł za 1 m2 powierzchni rocznie (tj. 63,00 zł). Czynsz płatny jest w II półrocznych ratach po 31,50 zł każda; pierwsza w terminie do 31 lipca, druga do 31 grudnia- przedłużenie umowy dzierżawy. 
 
 1. Część działki nr 149/1 o pow. 0,02 ha, obręb Rańsk, sklasyfikowanej jako dr, Kw OL1S/00026360/5,  na okres 3 lat, do użytkowania na cele rolne. Czynsz dzierżawy wynosi 0,10 zł za 1 m2 powierzchni rocznie (tj. 20,00 zł). Czynsz płatny jest w II półrocznych ratach po 10,00 zł każda; pierwsza w terminie do 31 lipca, druga do 31 grudnia. 
 
 1. Działkę nr 163/1 o pow. 0,3061 ha obręb Rańsk gm. Dźwierzuty, sklasyfikowanej jako Ps V-0,1980 ha, N-0,1081 ha, Kw nr OL1S/00020467/3, na okres 3 lat, do użytkowania rolniczego. Czynsz dzierżawy wynosi 0,03 zł za 1 m2 powierzchni rocznie (tj. 91,84 zł). Czynsz płatny jest w II półrocznych ratach po 42,92 zł każda; pierwsza w terminie do 31 lipca, druga do 31 grudnia. Przedłużenie umowy dzierżawy.
 
 1. Część działki nr 219/2 o pow. 0,10 ha, obręb Jeleniowo, gm. Dźwierzuty, sklasyfikowanej jako R V, Kw nr OL1S/00017604/2, na okres 3 lat, do użytkowania rolniczego. Czynsz dzierżawy wynosi: 0,10 zł/ 1 m2  powierzchni rocznie (tj. 100,00 zł). Czynsz płatny jest w II półrocznych ratach po 50,00 zł każda; pierwsza w terminie do 31 lipca, druga do 31 grudnia. Przedłużenie umowy dzierżawy.
 
 1. Część działki nr 63 o pow. 0,5200 ha, obręb Jeleniowo, gm. Dźwierzuty, sklasyfikowanej jako R V- 0,21 ha, Ps IV-0,31 ha, Kw nr OL1S/00017604/2, na okres 3 lat, do użytkowania rolniczego. Czynsz dzierżawy wynosi: 0,01 zł/ 1 m2  powierzchni rocznie (tj. 52,00 zł). Czynsz płatny jest w II półrocznych ratach po 26,00 zł każda; pierwsza w terminie do 31 lipca, druga do 31 grudnia. Przedłużenie umowy dzierżawy.
 
 1. Część działki nr 370 o pow. 0,6400 ha, obręb Targowo, gm. Dźwierzuty, sklasyfikowanej jako R IIIa-0,49 ha, Ps III- 0,15 ha, Kw nr OL1S/00038229/2, na okres 3 lat, do użytkowania rolniczego. Czynsz dzierżawy wynosi: 0,01 zł/ 1 m2  powierzchni rocznie (tj. 64,00 zł). Czynsz płatny jest w II półrocznych ratach po 32,00 zł każda; pierwsza w terminie do 31 lipca, druga do 31 grudnia. Przedłużenie umowy dzierżawy.
 
 1. Część działki nr 348/1 o pow. 1,0000 ha, obręb Dźwierzuty, gm. Dźwierzuty, sklasyfikowanej jako R IVb- 0,50 ha, R V- 0,50 ha, Kw nr OL1S/00018758/3, na okres 3 lat, do użytkowania rolniczego. Czynsz dzierżawy wynosi: 0,01 zł/ 1 m2  powierzchni rocznie (tj. 100,00 zł). Czynsz płatny jest w II półrocznych ratach po 50,00 zł każda; pierwsza w terminie do 31 lipca, druga do 31 grudnia. Przedłużenie umowy dzierżawy.
 
 1. Część działki nr 970 o pow. 0,2000 ha, obręb Dźwierzuty, gm. Dźwierzuty, sklasyfikowanej jako R IIIb, Kw nr OL1S/0000743/6, na okres 3 lat, do użytkowania rolniczego. Deputat- działka dla nauczyciela. Przedłużenie umowy dzierżawy.
 
 1. Działka nr 830/2 o pow. 0,0143 ha, obręb Dźwierzuty, gm. Dźwierzuty, sklasyfikowanej jako dr, Kw nr OL1S/00018758/3, na okres 3 lat, do użytkowania jako droga wjazdowa na posesję. Czynsz dzierżawy wynosi: 50,00 zł rocznie (cena umowna). Czynsz płatny jest w II półrocznych ratach po 25,00 zł każda; pierwsza w terminie do 31 lipca, druga do 31 grudnia. Przedłużenie umowy dzierżawy.
 
 1. Część działki nr 771/26 o pow. 0,0020 ha, obręb Dźwierzuty, gm. Dźwierzuty, sklasyfikowanej jako Bp, Kw nr OL1S/00018758/3, na okres 3 lat, do użytkowania rolniczego. Czynsz dzierżawy wynosi: 0,10 zł/ 1 m2  powierzchni rocznie (tj. 2,00 zł). Czynsz płatny jest w II półrocznych ratach po 1,00 zł każda; pierwsza w terminie do 31 lipca, druga do 31 grudnia. Przedłużenie umowy dzierżawy.
 
 
 1. Działka nr 565 o pow. 0,0070 ha, obręb Dźwierzuty, gm. Dźwierzuty, sklasyfikowanej jako BR Ps V, Kw nr OL1S/00018758/3, na okres 3 lat, do użytkowania rolniczego. Czynsz dzierżawy wynosi: 0,10 zł/ 1 m2  powierzchni rocznie (tj. 7,00 zł). Czynsz płatny jest w II półrocznych ratach po 3,50 zł każda; pierwsza w terminie do 31 lipca, druga do 31 grudnia. Przedłużenie umowy dzierżawy.
 
 1. Część działki nr 798/6 o pow. 0,0240 ha, obręb Dźwierzuty, gm. Dźwierzuty, sklasyfikowanej jako R IVa, Kw nr OL1S/00018758/3, na okres 3 lat, do użytkowania rolniczego. Deputat- działka dla nauczyciela. Przedłużenie umowy dzierżawy.
 
 1. Część działki nr 798/6 o pow. 0,0300 ha, obręb Dźwierzuty, gm. Dźwierzuty, sklasyfikowanej jako R IVa, Kw nr OL1S/00018758/3, na okres 3 lat, do użytkowania rolniczego. Deputat- działka dla nauczyciela. Przedłużenie umowy dzierżawy.
 
 1. Część działki nr 798/6 o pow. 0,0270 ha, obręb Dźwierzuty, gm. Dźwierzuty, sklasyfikowanej jako R IVa, Kw nr OL1S/00018758/3, na okres 3 lat, do użytkowania rolniczego. Deputat- działka dla nauczyciela. Przedłużenie umowy dzierżawy.
 
 1. Część działki nr 798/6 o pow. 0,0060 ha, obręb Dźwierzuty, gm. Dźwierzuty, sklasyfikowanej jako R IVa, Kw nr OL1S/00018758/3, na okres 3 lat, do użytkowania rolniczego. Deputat- działka dla nauczyciela. Przedłużenie umowy dzierżawy.
 
 1. Część działki nr 798/6 o pow. 0,0240 ha, obręb Dźwierzuty, gm. Dźwierzuty, sklasyfikowanej jako R IVa, Kw nr OL1S/00018758/3, na okres 3 lat, do użytkowania rolniczego. Czynsz dzierżawy wynosi: 0,10 zł/ 1 m2  powierzchni rocznie (tj. 24,00 zł). Czynsz płatny jest w II półrocznych ratach po 12,00 zł każda; pierwsza w terminie do 31 lipca, druga do 31 grudnia. Przedłużenie umowy dzierżawy.
 
 1. Część działki nr 798/6 o pow. 0,0410 ha, obręb Dźwierzuty, gm. Dźwierzuty, sklasyfikowanej jako R IVa, Kw nr OL1S/00018758/3, na okres 3 lat, do użytkowania rolniczego. Czynsz dzierżawy wynosi: 0,10 zł/ 1 m2  powierzchni rocznie (tj. 41,00 zł). Czynsz płatny jest w II półrocznych ratach po 20,50 zł każda; pierwsza w terminie do 31 lipca, druga do 31 grudnia. Przedłużenie umowy dzierżawy.
 
 1. Działka nr 422 o pow. 0,29 ha, obręb Rumy, gm. Dźwierzuty, sklasyfikowanej jako R IIIb, Kw nr OL1S/00026366/7, na okres 3 lat, do użytkowania rolniczego. Czynsz dzierżawy wynosi: 0,03 zł/ 1 m2  powierzchni rocznie (tj. 87,00 zł). Czynsz płatny jest w II półrocznych ratach po 43,50 zł każda; pierwsza w terminie do 31 lipca, druga do 31 grudnia. Przedłużenie umowy dzierżawy.
 
 1. Część działki nr 165 i 51 o pow. 3,77 ha, obręb Gisiel, gm. Dźwierzuty, sklasyfikowanej jako RVI-2,93 ha, Ps IV-0,53 ha, Ps V- 0,04 ha, Ps VI-0,15 ha, Ł VI-0,12 ha, Kw nr OL1S/00018758/3, na okres 3 lat, do użytkowania rolniczego. Czynsz dzierżawy wynosi: 0,01 zł/ 1 m2  powierzchni rocznie (tj. 377,00 zł). Czynsz płatny jest w II półrocznych ratach po 188,50 zł każda; pierwsza w terminie do 31 lipca, druga do 31 grudnia. Przedłużenie umowy dzierżawy.
 
 1. Działka nr 181/2 o pow. 1,0210 ha, obręb Łupowo, gm. Dźwierzuty, sklasyfikowanej jako Ps III, Kw nr OL1S/00018758/3, na okres 3 lat, do użytkowania rolniczego. Czynsz dzierżawy wynosi: 0,01 zł/ 1 m2  powierzchni rocznie (tj. 102,10 zł). Czynsz płatny jest w II półrocznych ratach po 51,05 zł każda; pierwsza w terminie do 31 lipca, druga do 31 grudnia. Przedłużenie umowy dzierżawy.
 
 
 
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 20.02.2017 roku do
13.03.2017 roku  w siedzibie Urzędu Gminy w Dźwierzutach, na stronie internetowej  UG Dźwierzuty i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gminadzwierzuty.pl)  oraz we wsi  Dźwierzuty i Gisiel.

 
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłMałgorzata Chełstowska - Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami2017-05-08
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-05-16 08:43
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 27 kwietnia 2018r. 06:56:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.