Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
WYKAZ - Wykaz obejmuje działkę zabudowana budynkiem po byłej hydroforni o pow. użytkowej 51,3 m2, położoną w obrębie Dźwierzuty miejscowość Małszewko gm. Dźwierzuty o nr ewidencyjnych: 50 i o pow. 1079 m2

  Dźwierzuty, dn. 25.10.2018 r.


Nasz znak: RI-GN.6840.61.2018                                                             

 

                                                               W Y K A Z

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2018 r., poz. 121 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

 

                               Podstawowe informacje o przedmiocie sprzedaży

Wykaz obejmuje działkę zabudowana budynkiem po byłej hydroforni o pow. użytkowej 51,3 m2,  położoną w obrębie Dźwierzuty miejscowość Małszewko gm. Dźwierzuty o nr ewidencyjnych: 50  i o pow. 1079 m2, wartość nieruchomości zgodnie z wycena rzeczoznawcy majątkowego wynosi: 3.830 zł .

Nieruchomość posiada urządzoną Kw nr OL1S/00019051/4.

Teren na którym znajduje się przedmiotowa działka nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, sklasyfikowany jako Bi. W obowiązującym obecnie „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Dźwierzuty” zatwierdzonym uchwałą nr XIV/122/2000 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 7 lipca 2000 roku, przedmiotowa działka leży w obszarze terenu rozwoju funkcji mieszkalno – usługowej.  

Działka położona jest od strony wschodniej wsi Małszewko. Dojazd do nieruchomości dobry drogą urządzoną Dźwierzuty – Pasym i dalej około 100 mb wewnętrzną droga gruntową do działki nr 50. Nieruchomość graniczy  od strony północnej oraz wschodniej z dojazdową drogą nieurządzoną, od pozostałych stron z gruntami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową oraz usługową wsi.  Działka o kształtach regularnych, teren z niewielkim spadkiem  w kierunku wschodnim. Działka zabudowana budynkiem byłej hydroforni. Warunki lokalizacyjne przedmiotowej działki  uznano za przeciętne ze względu na położenie. Posesja niezagospodarowana, zakrzaczona oraz zachwaszczona. Infrastruktura komunalna podstawowa w zasięgu oddziaływania nieruchomości.

Budynek gospodarczy został wybudowany w 1976 roku z przeznaczeniem na hydrofornię. Obiekt wzniesiono w technologii tradycyjnej. Fundamenty budynku betonowe, ściany nadziemne z płyt żerańskich ocieplone betonem komórkowym. Dach budynku płaski niski z płyt kanałowych pokryty papą. Tynki wewnętrzne oraz elewacja kat. II. Posadzka betonowa. Stolarka okienna i drzwiowa brak. Powierzchnia użytkowa 51,3 m2. Budynek wyłączony z eksploatacji   od 2007 roku. Znajdujące się w budynku urządzenia do uzdatniania wody  są z 1976 roku, nie nadają się do dalszej eksploatacji, są to trzy  odżelaziacze oraz dwa hydrofory o pojemności 3500 l. Są to urządzenia bez żadnego osprzętu, również brak jest urządzeń elektrycznych jak i instalacji elektrycznej, wszystko to zostało zdemontowane. Ze względu na technologię uzdatniania, brak badań dozoru technicznego oraz długi okres nieużytkowania należy je złomować. Wartość urządzeń nie pokryje kosztów demontażu i sprzedaży. Budynek od ponad dziesięciu lat nieużytkowany, jest w pogorszonym stanie technicznym.

     

Nieruchomość objęta wymienioną wyżej księgą  nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.  

Nieruchomość nie podlega podatkowi Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca  2004 roku (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1221 ze zm.).

 

Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z  2018 r.  poz. 121 ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą,

3. jest najemcą lokalu mieszkalnego a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

W związku z powyższym Urząd Gminy w Dźwierzutach oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia  osób, o których  mowa w art. 34 ust.1 w/w ustawy  o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.

W przypadku braku oświadczeń sprzedaż nastąpi w trybie publicznego przetargu ustnego ( licytacji). 

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 02.11.2018 r.  do dnia 22.11.2018 r.  na tablicy ogłoszeń w siedzibie UG, we wsi Małszewko i Dźwierzuty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gminadzwierzuty.pl) i na stronie internetowej UG..

                                                                                                                                            

                                                                                             

Wójt

 (-) Marianna Bogusława Szydlik

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłMałgorzata Chełstowska - Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami2018-11-02
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-11-02 07:31
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 14 listopada 2018r. 04:15:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.