Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
W Y K A Z - Wykaz obejmuje działkę położone w obrębie Nowe Kiejkuty o nr ewidencyjnych: 6 o pow. 992 m2, wartość nieruchomości zgodnie z wycena rzeczoznawcy majątkowego wynosi: 3.830 zł . Nieruchomość posiada urządzoną Kw nr OL1S/00022971/3 (RI-GN.6840.33.2018)
Dźwierzuty, dn. 04.07.2018 r.

Nasz znak: RI-GN.6840.33.2018                                              
 
W Y K A Z
 
Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2018 r., poz. 121 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
 
                               Podstawowe informacje o przedmiocie sprzedaży
Wykaz obejmuje działkę położone w obrębie Nowe Kiejkuty o nr ewidencyjnych: 6 o pow. 992 m2, wartość nieruchomości zgodnie z wycena rzeczoznawcy majątkowego wynosi: 3.830 zł .
Nieruchomość posiada urządzoną Kw nr OL1S/00022971/3.
Teren na którym znajdują się przedmiotowe działki nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, sklasyfikowany jako K. W obowiązującym obecnie „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Dźwierzuty” zatwierdzonym uchwałą nr XIV/122/2000 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 7 lipca 2000 roku, przedmiotowa działka leży w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej.  
Działka położona jest od strony południowo wschodniej strony siedziby gminy Dźwierzuty. Otoczenie od strony północnej, wschodniej oraz zachodniej stanowią grunty użytkowane rolniczo, od strony południowej działka graniczy z śródpolną drogą dojazdową nieurządzoną. Nieruchomość w kształcie zbliżonym do rombu. Teren z niewielkim spadkiem w kierunku północno – południowym . Warunki lokalizacyjne działki przeciętne ze względu na infrastrukturę. Działka w dniu oględzin nie była użytkowana całość zachwaszczona oraz częściowo porośnięta drzewami sosny w wieku ok. 30 lat.  
Nieruchomość objęta wymienioną wyżej księgą  nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.  
Nieruchomość nie podlega podatkowi Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca  2004 roku (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1221).
 
Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z  2018 r.  poz. 121) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą,
3. jest najemcą lokalu mieszkalnego a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Dźwierzutach oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia  osób, o których  mowa w art. 34 ust.1 w/w ustawy  o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.
W przypadku braku oświadczeń sprzedaż nastąpi w trybie publicznego przetargu ustnego ( licytacji). 
 
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 09.07.2018 r.  do dnia 30.07.2018 r.  na tablicy ogłoszeń w siedzibie UG, we wsi Dźwierzuty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gminadzwierzuty.pl) i na stronie internetowej UG..
                                                                                                                                            
                                                                                             
Wójt
(-) Marianna Bogusława Szydlik
                                                                                                            
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłMałgorzata Chełstowska - Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami2018-07-04
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-09 08:01
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 16 listopada 2018r. 00:16:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.