Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
W Y K A Z - Wykaz obejmuje działkę nr 37/1 o pow. 0,0148 ha, położoną w obrębie Nowe Kiejkuty gm. Dźwierzuty. Wartość nieruchomości zgodnie z wycena rzeczoznawcy majątkowego wynosi: 1.686 zł . Nieruchomość posiada urządzoną Kw nr OL1S/00047319/6
 Dźwierzuty, dn. 07.06.2018 r.
Nasz znak: RI-GN.6840.30.2018                                                   
 
W Y K A Z
 
Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2018 r., poz. 121 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej -  działka nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
 
Podstawowe informacje o przedmiocie sprzedaży
Wykaz obejmuje działkę nr 37/1  o pow. 0,0148 ha, położoną w obrębie Nowe Kiejkuty gm. Dźwierzuty.  Wartość nieruchomości zgodnie z wycena rzeczoznawcy majątkowego wynosi: 1.686 zł .
Nieruchomość posiada urządzoną Kw nr OL1S/00047319/6.
Teren na którym znajdują się przedmiotowe działki nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, sklasyfikowany jako dr.  W obowiązującym obecnie „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Dźwierzuty” zatwierdzonym uchwałą nr XIV/122/2000 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 7 lipca 2000 roku, przedmiotowa działka leży na terenie przeznaczonym pod rozwój funkcji mieszkalno – usługowej. Działka położona jest od strony północnej miejscowości Nowe Kiejkuty  w strefie zabudowy mieszkaniowej. Działka nr 37/1 jest o powierzchni 0,0148 ha. Nieruchomość graniczy od strony wschodniej z dojazdową nieurządzoną drogą wewnętrzną, od pozostałych stron z gruntami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkalno – usługową. Kształt kompleksu jest regularny, teren z niewielkim obniżeniem w kierunku drogi dojazdowej. W bliskiej odległości od nieruchomości podstawowa infrastruktura komunalna. Jest to część drogi gruntowej, użytkowanej rolniczo, która została podzielona geodezyjnie na dwie odrębne nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania działki nr 38/1, która w dniu oględzin jest zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym. Teren działki nieogrodzony. Na terenie nieruchomości nie stwierdzono występowania dodatkowych urządzeń podnoszących wartość nieruchomości.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi  i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Jest zwolniona z podatku Vat, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U z 2017 roku, poz. 1221 ze zm.). 
 
Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z  2018 r.  poz. 121 ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
  3.  jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
 
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 12.06.2018 r.  do dnia 3.07.2018 r.  na tablicy ogłoszeń w siedzibie UG, we wsi Nowe Kiejkuty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gminadzwierzuty.pl) .
            
Wójt Gminy
(-) Marianna Bogusława Szydlik
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłMałgorzata Chełstowska - Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami2018-06-07
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-12 07:50
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 14 grudnia 2018r. 15:54:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.