Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
W Y K A Z - Wykaz obejmuje działkę położone w obrębie Dźwierzuty o nr ewidencyjnych: 922/2 o pow. 2492 m2, wartość nieruchomości zgodnie z wycena rzeczoznawcy majątkowego wynosi: 34.290 zł . Nieruchomość posiada urządzoną Kw nr OL1S/00000739/5 >>>
Dźwierzuty, dn. 28.02.2018 r.
Nasz znak: RI-GN.6840.6.2018                                                             
 
                                                               W Y K A Z
Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2017 r., poz. 121) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
 
                               Podstawowe informacje o przedmiocie sprzedaży
Wykaz obejmuje działkę położone w obrębie Dźwierzuty o nr ewidencyjnych: 922/2 o pow. 2492 m2, wartość nieruchomości zgodnie z wycena rzeczoznawcy majątkowego wynosi: 34.290 zł .
Nieruchomość posiada urządzoną Kw nr OL1S/00000739/5.
Teren na którym znajdują się przedmiotowe działki nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, sklasyfikowany jako RIIIb. W obowiązującym obecnie „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Dźwierzuty” zatwierdzonym uchwałą nr XIV/122/2000 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 7 lipca 2000 roku, przedmiotowa działka leży na terenach rozwoju funkcji mieszkalno – usługowej.  
Działka położona jest w „strefie preferencyjnej”  miejscowości Dźwierzuty w strefie zabudowy  mieszkaniowo – usługowej. Otoczenie stanowią działki zabudowane budownictwem mieszkaniowym oraz  grunty użytkowane rolniczo. Nieruchomość graniczy od strony zachodniej z dojazdową drogą publiczna urządzoną, od strony wschodniej  z gruntami użytkowanymi rolniczo, od pozostałych  stron z gruntami zabudowy mieszkaniowej. Kształt działki regularny, wydłużony teren z niewielkim spadkiem  w kierunku zachodnim. Nieruchomość z podstawową infrastrukturą  komunalna w zasięgu oddziaływania z możliwością do podłączenia
Nieruchomość objęta wymienioną wyżej księgą  nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.  
Nieruchomość nie podlega podatkowi Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca  2004 roku (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1221).
 
Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z  2018 r.  poz. 121) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą,
3. jest najemcą lokalu mieszkalnego a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Dźwierzutach oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia  osób, o których  mowa w art. 34 ust.1 w/w ustawy  o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.
W przypadku braku oświadczeń sprzedaż nastąpi w trybie publicznego przetargu ustnego ( licytacji). 
 
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 08.03.2018 r.  do dnia 29.03.2018 r.  na tablicy ogłoszeń w siedzibie UG, we wsi Dźwierzuty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gminadzwierzuty.pl) i na stronie internetowej UG..
                                                                                                                                            
                                                                                             
Wójt
(-) Marianna Bogusława Szydlik
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłMałgorzata Chełstowska - Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami2018-02-28
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-08 07:55
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 10 grudnia 2018r. 23:05:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.