Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
W Y K A Z - Wykaz obejmuje działkę nr 37/3 o pow. 0,0226 ha, położoną w obrębie Dźwierzuty, m. Małszewko, gm. Dźwierzuty. Wartość nieruchomości zgodnie z wycena rzeczoznawcy majątkowego wynosi: 1.713 zł . Nieruchomość posiada urządzoną Kw nr OL1S/00018985/3 >>>
Nasz znak: RI-GN.6840.44.3.2017                                                  
Dźwierzuty, dn. 27.09.2017 r.
 
W Y K A Z
 
Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej -  działka nie może być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
 
                         Podstawowe informacje o przedmiocie sprzedaży
Wykaz obejmuje działkę nr 37/3  o pow. 0,0226 ha, położoną w obrębie Dźwierzuty, m. Małszewko, gm. Dźwierzuty.  Wartość nieruchomości zgodnie z wycena rzeczoznawcy majątkowego wynosi: 1.713 zł .
Nieruchomość posiada urządzoną Kw nr OL1S/00018985/3.
Teren na którym znajdują się przedmiotowe działki nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, sklasyfikowany jako dr.  W obowiązującym obecnie „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Dźwierzuty” zatwierdzonym uchwałą nr XIV/122/2000 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 7 lipca 2000 roku, przedmiotowa działka położona jest w jednostce funkcjonalno - przestrzennej MR – morena falista na terenie rozwoju funkcji  mieszkalno – usługowej. Nieruchomość położona jest  od strony wschodniej  miejscowości Małszewko w strefie zabudowy mieszkaniowej wsi.  Nieruchomość graniczy od strony południowej z gruntami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniowo – usługową. Kształt kompleksu jest regularny, wydłużony teren ze spadkiem w kierunku wschodnim.. Jest to droga która została podzielona geodezyjnie na dwie odrębne nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania działki nr 37/5, która w dniu oględzin użytkowana jest jako zabudowa mieszkaniowa. Na terenie nieruchomości nie stwierdzono występowania dodatkowych urządzeń podnoszących wartość nieruchomości.  
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi  i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Jest zwolniona z podatku Vat, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. z 2016 roku poz. 710 z późn. zm.). 
 
Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z  2016 r.  poz. 2147 ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
  3.  jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
 
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 3.10.2017 r.  do dnia 24.10.2017r.  na tablicy ogłoszeń w siedzibie UG, we wsi Małszewko, obręb Dźwierzuty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gminadzwierzuty.pl) .
                                                                                                         
 
Z up. Wójta
(-) Mariusz Woźniak
Sekretarz Gminy
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłMałgorzata Chełstowska - Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami2017-09-27
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-10-03 08:26
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-10-03 08:27
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 24 września 2018r. 12:23:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.