Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Z A W I A D O M I E N I E - na dzień 19 lipca 2018 roku zwołana została XL sesja Rady Gminy Dźwierzuty obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6 początek sesji godzina 11:00
 Rada Gminy

Dźwierzuty

Z A W I A D O M I E N I E

 
Na podstawie § 10 ust. 5 załącznika nr 5 do Statutu Gminy Dźwierzuty (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 36, poz. 510) podaje się do wiadomości mieszkańców Gminy poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych, że
 
na dzień 19 lipca 2018 roku
zwołana została XL sesja Rady Gminy Dźwierzuty
obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6
 • początek sesji godzina 1100
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad, oraz ewentualne wprowadzenie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności w czasie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2018-2028 podjętej uchwałą Nr XXXIV/282/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.,
 2. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Dźwierzuty na 2018 rok,
 3. przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dźwierzuty,
 4. przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody                  i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Dźwierzuty,
 5. wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Szczytnie w sprawie podziału Powiatu Szczycieńskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do rady powiatu,
 6.  ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dźwierzuty oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dźwierzuty miejsc sprzedaży                      i podawania napojów alkoholowych,
 7. planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dźwierzuty na II półrocze 2018 roku,
 8. planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Dźwierzuty na II półrocze 2018 roku,
 9. planu pracy Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury oraz Opieki Zdrowotnej Rady Gminy Dźwierzuty na II półrocze 2018 roku.
 1. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 2. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad sesji.
 
Sesja odbędzie się 19 lipca 2018 roku (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dźwierzuty ul. Niepodległości 6.  Początek sesji – godzina 1100.                                                                         
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek

Dźwierzuty, dnia 11.07.2018 r.                                                                                                            
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-07-11
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-12 09:30
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 10 grudnia 2018r. 23:06:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.