XML
Z A W I A D O M I E N I E - na dzień 14 lutego 2018 roku zwołana została XXXVI sesja Rady Gminy Dźwierzuty obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6 początek sesji godzina 9:00
Rada Gminy

Dźwierzuty

 

Z A W I A D O M I E N I E

 
 
Na podstawie § 10 ust. 5 załącznika nr 5 do Statutu Gminy Dźwierzuty (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 36, poz. 510) podaje się do wiadomości mieszkańców Gminy poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych, że
 
na dzień 14 lutego 2018 roku
zwołana została XXXVI sesja Rady Gminy Dźwierzuty
 
obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6
 • początek sesji godzina 900
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad, oraz ewentualne wprowadzenie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności w czasie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2018-2028 podjętej uchwałą Nr XXXIV/282/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.,
 1. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Dźwierzuty na 2018 rok.
 1. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 2. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Sesja odbędzie się 14 lutego 2018 roku (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dźwierzuty  ul. Niepodległości 6. Początek sesji – godzina 900.                   
                                                                                                                                    
 
 Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
                    

Dźwierzuty, dnia 06.02.2018 r. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-02-06
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-02-06 08:23