Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Z A W I A D O M I E N I E - na dzień 17 maja 2017 roku zwołana została XXVII sesja Rady Gminy Dźwierzuty obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6 początek sesji godzina 12:00

Rada Gminy

Dźwierzuty

Z A W I A D O M I E N I E

 
Na podstawie § 10 ust. 5 załącznika nr 5 do Statutu Gminy Dźwierzuty (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 36, poz. 510) podaje się do wiadomości mieszkańców Gminy poprzez  rozplakatowanie  obwieszczeń  w miejscach publicznych, że
 
na dzień 17 maja 2017 roku
zwołana została XXVII sesja Rady Gminy Dźwierzuty
obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6
 • początek sesji godzina 1200
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad, oraz ewentualne wprowadzenie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności w czasie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2017-2027 podjętej uchwałą Nr XXIII/198/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.,
 2. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Dźwierzuty na 2017 rok,
 3. określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów,
 4. ustalenia minimalnych cen stosowanych do ustalania kosztów eksploatacji pomieszczeń  i zasad korzystania z tych pomieszczeń w celu realizacji zadań e-klubów w ramach projektu   „E-kompetencje bez barier” nr POPC.03.01.00-00-0007/16,
 5. poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 6. poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 7. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dźwierzuty,
 8. uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pomostu rekreacyjno–wędkarskiego na jeziorze Babięta Wielkie, na terenie części działki nr ewidencyjny 1 w obrębie geodezyjnym Jeleniowo, gmina Dźwierzuty planowanej do realizacji w obszarze zespołu przyrodniczo–krajobrazowego „Rzeka Babant i Jezioro Białe”,
 9. uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr ewidencyjny 122/6  w obrębie geodezyjnym Rańsk, gmina Dźwierzuty planowanej do realizacji w obszarze zespołu przyrodniczo–krajobrazowego „Rzeka Babant i Jezioro Białe”.
 
 1. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 2. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad sesji.  
 
Sesja odbędzie się 17 maja 2017 roku (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dźwierzuty    ul. Niepodległości 6. Początek sesji – godzina 1200.

Dźwierzuty, dnia 10.05.2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2017-05-11
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-05-11 10:00
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 20 czerwca 2018r. 17:19:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.