XML
Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 3 lipca 2018 r. (RI-PPA 6733.8.2018)
Dźwierzuty, dn. 03.07.2018 r.
RI-PPA.6733.9.2018   
 
 

OBWIESZCZENIE

 
         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)
 
zawiadamiam
 
że w dniu 02.07.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach
nr ew. 747, 748/1, 330 położonych w obrębie geodezyjnym Dźwierzuty,
gm. Dźwierzuty.
         W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji. Miejsce składania uwag i wniosków w pokoju 13 w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach. (Informacja w pokoju nr 25  w godz. 800 - 1500).
 
 
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/Marianna Bogusława Szydlik
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłPiotr Pleskot - Podinspektor ds. Budownictwa i Architektury2018-07-03
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-07-04 08:03