Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Popowa Wola z dnia 11 czerwca 2018 r. (RI–PPA.6722.9.2016)
Dźwierzuty, dn. 11.06.2018
RI–PPA.6722.9.2016                                                                                
 
 
OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY DŹWIERZUTY
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Popowa Wola
 
Na podstawie art. 17 pkt 9, art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), zgodnie z art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1405 z późn. zm.), realizując uchwałę Rady Gminy Dźwierzuty Nr XI/80/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Popowa Wola, zawiadamiam o zmianie terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu geodezyjnego Popowa Wola wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 29.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6,  w pokój nr 25, w godz. od 8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.06.2018 r. w Popowej Woli o godz. 17.00.
Zgodnie  z  art. 18 ust. 1  ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje  ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
            Uwagi należy składać do Wójta Gminy Dźwierzuty z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  06.07.2018 r. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mailowy: info@ug-dzwierzuty.pl. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z art. 18 ust.3  ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


 
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
/–/Marianna Bogusława Szydlik
 
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłPiotr Pleskot - Podinspektor ds. Budownictwa i Architektury2018-06-11
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-11 14:48
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 14 grudnia 2018r. 16:17:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.