XML
Przypominamy, że 19 maja mija termin uzupełnienia wpisu do CEIDG o numer PESEL!

Przypominamy, że 19 maja mija termin uzupełnienia wpisu
do CEIDG o numer PESEL


Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1893) w przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie zawiera numeru PESEL przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie cytowanej ustawy.

Termin na zgłoszenie brakującego numeru PESEL upływa 19 maja 2018 r. Brak wpisu we wskazanym terminie skutkować będzie wykreśleniem przedsiębiorcy z CEIDG.

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłJoanna Kobylińska - Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju2018-05-16
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-05-16 20:25
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-05-16 20:26