Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Informacja - Gmina Dźwierzuty podaje do publicznej wiadomości, że z dniem 26 marca 2018 roku przystąpiła do realizacji następujących projektów partnerskich >>>
Na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. DzU z 2017 r. poz. 1146 ze zm.) Gmina Dźwierzuty podaje do publicznej wiadomości, że z dniem 26 marca 2018 roku przystąpiła do realizacji następujących projektów partnerskich:
  • nr RPWM.02.01.00-28-0084/17 pt. Nowoczesne przedszkolaki w Orzynach;
  • nr RPWM.02.01.00-28-0085/17 pt. Nowoczesne przedszkolaki w oddziale przedszkolnym w Dźwierzutach;
  • nr RPWM.02.01.00-28-0086/17 pt. Nowoczesne przedszkolaki w Dźwierzutach;
Wszystkie powyższe projekty realizowane są w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Partnerem wiodącym w projektach jest Fundacja Inicjatyw Nieformalnej Edukacji z siedzibą w Olsztynie, ul. Kanta 32/10, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000327621.
W ramach projektów przewidziana jest realizacja zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe dzieci w wieku przedszkolnym, uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach, a także przeprowadzenie kursów i szkoleń dla zatrudnionych tam nauczycieli oraz zorganizowanie zajęć dla rodziców. Realizacja powyższych projektów pozwoli na zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dźwierzuty.
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgnieszka Śladowska - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju2018-04-04
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-04-04 10:01
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 10 grudnia 2018r. 23:43:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.