Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Obwieszczenie Wójta Gmi ny Dźwierzuty o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dźwierzuty z dnia 6 października 2017 r.
Dźwierzuty, 6.10.2017 r.
 
 
OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY DŹWIERZUTY
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dźwierzuty
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zgodnie z art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1 i 54 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1405), realizując uchwałę Rady Gminy Dźwierzuty Nr XI/81/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dźwierzuty, zmienioną uchwałą Nr XXII/195/165 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 16 grudnia 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar miejscowości Dźwierzuty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach  od 16.10.2017 r. do 14.11.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dźwierzuty, ul. Niepodległości 8,  pokój nr 25 w godz. od 8.00 do 16.00 w poniedziałki oraz od wtorku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  14.11.2017 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Dźwierzuty o godz. 11.00.
Zgodnie  z  art. 18 ust. 1  ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje  ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Wójta Gminy Dźwierzuty z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  30.11.2017 r. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mailowy: info@ug-dzwierzuty.pl . Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z art. 18 ust.3  ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
                                                                                               
 
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
/–/Marianna Bogusława Szydlik
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłHanna Kulesz-Krupska - Podinspektor ds. Budownictwa i Architerktury2017-10-06
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-10-06 13:26
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 22 stycznia 2018r. 23:04:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.