Wiadomości http://bip.ug-dzwierzuty.pl/ Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie "Biogazowni" o mocy ponad 13 MW na działkach nr 128/40, 128/41, 128/42, 128/43, 128/44... Thu, 20 Jul 2017 10:45:32 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... KIEROWNICTWO URZĘDU Wed, 19 Jul 2017 12:34:47 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-215 KADENCJA 2014 - 2018 Wójta: | w związku z wyborem | 2014 | 2015 | 2016 Sekretarza: | w związku z zatrudnieniem | 2014 | według stanu na dzień upływu okresu zatrudnienia | według stanu na dzień kontynuacji zatrudnienia | 2015 | 2016 Skarbnika: 2014 | 2015 |...... RADA GMINY Wed, 19 Jul 2017 12:33:05 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-216 KADENCJA 2014 - 2018 Przewodniczący Rady Gminy - Nosek Arkadiusz w związku z wyborem | 2014 | 2015 | 2016 Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Kotula Anna w związku z wyborem | 2014 | 2015 | 2016 Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Czyżykowski Robert w związku z wyborem | 2014 | 2015 |...... Z A W I A D O M I E N I E - na dzień 28 lipca 2017 roku zwołana została XXX sesja Rady Gminy Dźwierzuty obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6 początek sesji godzina 13:00 Fri, 07 Jul 2017 16:48:16 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-172 ... Informacja o wydanej decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 195024N na odcinku od drogi krajowej nr 57 do miejscowości Dąbrowa, gmina Dźwierzuty, powiat szczycieński... Fri, 07 Jul 2017 09:18:32 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... OSOBY WYDAJĄCE DECYZJE ADMINISTRACYJNE W IMIENIU WÓJTA Fri, 07 Jul 2017 08:26:39 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-218 Inspektora ds. Księgowości Podatkowej za rok: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2017 - korekta | 2016 | 2016 Inspektora ds. Wymiaru Zobowiązań Podatkowych za rok: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 ...... KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Fri, 07 Jul 2017 08:22:59 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-217 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach za rok: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dźwierzutach za rok: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | w związku z...... WYKAZ STANOWISK I NUMERÓW TELEFONU URZĘDU GMINY W DŹWIERZUTACH Fri, 07 Jul 2017 07:38:35 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-249 ... ds. Gospodarki Komunalnej Fri, 07 Jul 2017 07:34:19 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-303 ... ds. Zamówień Publicznych Fri, 07 Jul 2017 07:22:00 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-312 ... ds. Budownictwa i Architektury Fri, 07 Jul 2017 07:20:07 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-304 ... Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Fri, 07 Jul 2017 07:19:46 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-301 ... Archiwista Fri, 07 Jul 2017 07:19:16 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-296 ... Ogłoszenie - Wykaz świetlic wiejskich w których będą prowadzone zajęcia profilaktyczne z elementami socjoterapii Thu, 06 Jul 2017 13:49:41 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury Wed, 05 Jul 2017 14:34:29 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-234 ... Rejestr Instytucji Kultury Gminy Dźwierzuty Wed, 05 Jul 2017 14:21:47 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-419 ... Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022 Wed, 05 Jul 2017 08:07:23 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-399 ... STRATEGIE ROZWOJU GMINY Wed, 05 Jul 2017 07:45:26 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-102 ... DANE TELEADRESOWE Wed, 05 Jul 2017 07:18:22 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1 ... Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Szczycieńskim Tue, 04 Jul 2017 17:37:44 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-415 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 4 lipca 2017 r. (RI-PPA 6733.6.2017) Tue, 04 Jul 2017 13:15:00 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Protokół w sprawie zgłoszenia usunięcia drzew rosnących na nieruchomości, działka 44/107 obręb Orzyny (RI-GN.613.1.34.2017) Tue, 04 Jul 2017 12:22:42 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-410 ... Protokół w sprawie zgłoszenia usunięcia drzew rosnących na nieruchomości, działka nr 694/5 obręb Dźwierzuty (RI-GN.613.1.35.2017) Tue, 04 Jul 2017 12:22:20 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-410 ... Uwaga! Zmiana miejsca publikacji informacji dot. publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Tue, 04 Jul 2017 12:05:36 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Dźwierzuty za 2016 r. Tue, 04 Jul 2017 11:33:00 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-399 ... ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Wynajem pojazdów wraz z kierowcami w celu przewozu uczniów gimnazjum w Dźwierzutach po zajęciach w ramach projektu „W pogoni za wiedzą” Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdPrzetargi-cmPokaz-206 ...