Wiadomości http://bip.ug-dzwierzuty.pl/ W Y K A Z z dnia 08.05.2017 r. >>> (RI-GN.6845.10.2017) Tue, 16 May 2017 08:43:27 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-213 ... Informacja o szczegółowym odbiorze i segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Dźwierzuty Fri, 12 May 2017 09:50:23 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-399 ... REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Fri, 12 May 2017 09:46:26 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-399 ... Wnioseko udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróznianian zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Fri, 12 May 2017 09:44:39 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-398 ... Azbest - informacja 2016 r. Fri, 12 May 2017 09:43:38 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-398 ... Azbest - informacja 2015 r. Fri, 12 May 2017 09:41:05 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-398 ... Z A W I A D O M I E N I E - na dzień 17 maja 2017 roku zwołana została XXVII sesja Rady Gminy Dźwierzuty obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6 początek sesji godzina 12:00 Thu, 11 May 2017 10:00:59 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-172 ... PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA OBSZARU GMIN POŁOŻONYCH NA TERENIE POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO, MRĄGOWSKIEGO ORAZ NIDZICKIEGO Thu, 11 May 2017 08:06:54 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-398 ... PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA OBSZARU GMIN POŁOŻONYCH NA TERENIE POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO, MRĄGOWSKIEGO ORAZ NIDZICKIEGO Thu, 11 May 2017 08:05:36 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-398 ... DANE TELEADRESOWE Thu, 11 May 2017 07:07:05 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1 ... RADA GMINY Mon, 08 May 2017 09:32:59 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-216 KADENCJA 2014 - 2018 Przewodniczący Rady Gminy - Nosek Arkadiusz w związku z wyborem | 2014 | 2015 | 2016 Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Kotula Anna w związku z wyborem | 2014 | 2015 Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Czyżykowski Robert w związku z wyborem | 2014 | 2015 Radny...... Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 60/2017 Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za I kwartał 2017 roku. Wed, 03 May 2017 23:20:09 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-408 ... INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ DŹWIERZUTY WYMAGANYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI Wed, 26 Apr 2017 14:13:52 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-399 ... Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dźwierzuty za rok 2014 Tue, 25 Apr 2017 12:43:54 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-399 ... W Y K A Z - podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzez najemcy lokal użytkowy nr 3 w budynku nr 1 przy ul. Niepodległości, o pow. użytkowej 17,6 m2 , we wsi Dźwierzuty wraz z 3/100 udziału w działce siedliskowej nr 601/4 o pow. 202 m2 ... Mon, 24 Apr 2017 10:31:05 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-212 ... WYKAZ STANOWISK I NUMERÓW TELEFONU URZĘDU GMINY W DŹWIERZUTACH Wed, 19 Apr 2017 10:07:26 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-249 ... Ogłoszenie Wójta Gminy Dźwierzuty ogłasza konkurs na prowadzenie zajęć kulturalno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich Gminy Dźwierzuty Wed, 19 Apr 2017 09:18:11 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia z dnia 18.04.2017 r. (RI-OS.6220.3.6.2017) Wed, 19 Apr 2017 07:20:27 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia z dnia 18.04.2017 r. (RI-OS.6220.2.6.2017) Wed, 19 Apr 2017 07:16:36 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... ds. Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich Tue, 11 Apr 2017 14:35:25 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-311 ... ZARZĄDZENIE Nr 80/2016 Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 26 października 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2016 roku. Fri, 07 Apr 2017 08:14:19 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-406 ... ZARZĄDZENIE Nr 44/2016 Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za I kwartał 2016 roku. Fri, 07 Apr 2017 08:11:02 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-406 ... Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 08 sierpnia 2016 roku w sprawie : przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletnie prognozy finansowej Gminy Dźwierzuty za I półrocze 2016 roku. Fri, 07 Apr 2017 08:09:43 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-406 ... Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za I półrocze 2016 roku. Fri, 07 Apr 2017 08:08:14 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-406 ... ZARZĄDZENIE NR 54/2017 WÓJTA GMINY DŹWIERZUTY z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie uzupełnienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za 2016 rok. Fri, 07 Apr 2017 07:54:35 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-406 ... OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdPrzetargi-cmPokaz-207 ...