Wiadomości http://bip.ug-dzwierzuty.pl/ Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty o niezałatwieniu sprawy w terminie - dotyczy postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegajacego na budowie Biogazowni o mocy ponad 13 MW Tue, 14 Nov 2017 11:51:32 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... Z A W I A D O M I E N I E - na dzień 20 listopada 2017 roku zwołana została XXXIII sesja Rady Gminy Dźwierzuty obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6 początek sesji godzina 12:00 Mon, 13 Nov 2017 15:22:03 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-172 ... Informacja o przerwie w dostawie energii w dniu 17.11.2017 r. Thu, 09 Nov 2017 08:07:51 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RI-PPA 6733.10.2017) Wed, 08 Nov 2017 07:37:57 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 6 listopada 2017 r. (RI-PPA 6733.17.2017) Wed, 08 Nov 2017 07:35:49 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Nowy system gospodarki odpadami - Uchwały wraz ze wzorami deklaracji na odpady Tue, 07 Nov 2017 08:53:56 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-424 ... Nowy system gospodarki odpadami - Uchwały wraz ze wzorami deklaracji na odpady Tue, 07 Nov 2017 08:46:46 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-399 ... Protokół w sprawie zgłoszenia usunięcia drzew rosnących na nieruchomości, działka nr 104/57 nr obręb Dąbrowa (RI-GN.613.1.74.2017) Tue, 07 Nov 2017 08:07:04 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-410 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 2 listopada 2017 r. (RI-PPA 6733.16.2017) Mon, 06 Nov 2017 10:01:30 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 2 listopada 2017 r. (RI-PPA 6733.15.2017) Mon, 06 Nov 2017 09:59:35 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia 26 października 2017 r. Mon, 06 Nov 2017 09:21:45 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RI-PPA 6733.11.2017) Mon, 06 Nov 2017 09:16:07 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 30 października 2017 r. (RI-PPA 6733.13.2017) Mon, 06 Nov 2017 09:12:54 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Uchwała Nr XXXII/274/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dźwierzuty na lata 2018-2021” Tue, 31 Oct 2017 14:35:33 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... Zawiadomienie o wydaniu decyzji, dotyczy sprawy - „Budowa wylotu kanalizacji deszczowej z obszaru zlewni południowej” na działce nr 12861 obręb Sąpłaty, gm. Dźwierzuty Tue, 31 Oct 2017 14:33:41 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... Prognoza oddziaływania na środowisko - załącznik do uchwały Nr XXXI.274.17 Mon, 30 Oct 2017 14:19:50 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dźwierzuty Mon, 30 Oct 2017 14:18:40 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... Obwieszczenie w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dźwierzuty na lata 2018-2021 wraz z załącznikami Mon, 30 Oct 2017 14:15:37 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-398 ... Obwieszczenie w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dźwierzuty na lata 2018-2021 Mon, 30 Oct 2017 14:13:48 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Zaproszenie na cykl szkoleń dla mikroprzedsiębiorców "Wtorki z JPK" Fri, 27 Oct 2017 11:34:25 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Protokół w sprawie zgłoszenia usunięcia drzew rosnących na nieruchomości, działka nr 179/11 nr obręb Linowo (RI-GN.613.1.72.2017) Fri, 27 Oct 2017 10:56:17 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-410 ... W Y K A Z - Wykaz obejmuje nieruchomość niezabudowaną składającą się z działki nr 118/49 o pow. 0,1279 ha, obręb Dąbrowa, wartość netto zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego wynosi 47.681 zł. Nieruchomość posiada Kw nr OL1S/00017193/7 >>> Fri, 27 Oct 2017 10:01:37 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-211 ... Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na czas zastępstwa na stanowisku do spraw zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach Fri, 27 Oct 2017 08:45:56 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-104 ... Protokół w sprawie zgłoszenia usunięcia drzew rosnących na nieruchomości, działka nr 258 nr obręb Łupowo (RI-GN.613.1.69.2017) Thu, 26 Oct 2017 12:21:48 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-410 ... Protokół w sprawie zgłoszenia usunięcia drzew rosnących na nieruchomości, działka nr 198/27 i 198/33 obręb Orzyny (RI-GN.613.1.71.2017) Thu, 26 Oct 2017 12:16:00 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-410 ...