Wiadomości http://bip.ug-dzwierzuty.pl/ Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na czas zastępstwa na stanowisku do spraw budownictwa i architektury w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach z dnia 23 stycznia 2018 r. Tue, 23 Jan 2018 15:00:53 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-104 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty o wydaniu decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18 stycznia 2018 r. (RI-PPA 6733.23.2016) Mon, 22 Jan 2018 10:19:35 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Protokół w sprawie zgłoszenia usunięcia drzew rosnących na nieruchomości, działka 793/2 obręb Dźwierzuty (RI-GN.6131.5.2018) Mon, 22 Jan 2018 10:13:33 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-410 ... Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2018 r. (SKO.73.544.2017) Thu, 18 Jan 2018 12:34:27 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Ogłoszenie - Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w organizacji w Dźwierzutach informuje, że odczyty i rozliczenie za wodę i ścieki za miesiąc styczeń 2018 r. rozpoczenie się od 01.02.2018 r. Thu, 18 Jan 2018 08:22:11 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Sołectwa Gminy Dźwierzuty Wed, 17 Jan 2018 07:56:05 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-145 ... Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki odpadami z dnia 15 stycznia 2018 r. Mon, 15 Jan 2018 10:31:51 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-245 ... Infomacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości instytuji kultury z dnia 10 stycznia 2018 r. Thu, 11 Jan 2018 12:17:07 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-245 ... Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej z dnia 11.01.2018 r. Thu, 11 Jan 2018 10:55:23 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-245 ... Azbest - informacja 2018 r. Wed, 10 Jan 2018 13:28:31 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-398 ... Protokół w sprawie zgłoszenia usunięcia drzew rosnących na nieruchomości, działka 909 obręb Dźwierzuty (RI-GN.6131.4.2018) Mon, 08 Jan 2018 12:31:19 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-410 ... Protokół w sprawie zgłoszenia usunięcia drzew rosnących na nieruchomości, działka 224 obręb Nowe Kiejkuty (RI-GN.6131.3.2018) Mon, 08 Jan 2018 12:26:36 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-410 ... Protokół w sprawie zgłoszenia usunięcia drzew rosnących na nieruchomości, działka 104/33 obręb Dąbrowa (RI-GN.6131.2.2018) Mon, 08 Jan 2018 12:24:03 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-410 ... I N F O R M A C J A o wyniku przetargu z dnia 03.01.2018 r. Mon, 08 Jan 2018 08:03:02 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-257 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 3 stycznia 2018 r. (RI-PPA 6733.13.2017) Fri, 05 Jan 2018 10:23:13 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... W Y K A Z - Wykaz obejmuje nieruchomość niezabudowaną składającą się z działki nr 118/45 o pow. 0,1972 ha, obręb Dąbrowa Thu, 04 Jan 2018 16:17:41 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-211 ... Z A W I A D O M I E N I E - na dzień 12 stycznia 2018 roku zwołana została XXXV sesja Rady Gminy Dźwierzuty obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6 początek sesji godzina 12:00 Thu, 04 Jan 2018 13:35:36 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-172 ... ds. Zamówień Publicznych Fri, 22 Dec 2017 07:15:06 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-312 ... ds. Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich Fri, 22 Dec 2017 07:13:26 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-311 ... ds. Obsługi Administracyjno-Technicznej Fri, 22 Dec 2017 07:12:27 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-297 ... Zawiadomienie Wójta Gminy Dźwierzuty w sprawie wydania decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Biogazowni z dnia 20 grudnia 2017 r. (RI-OS.6220.13.41.2009) Wed, 20 Dec 2017 14:49:23 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... Uwaga!!! zagrożenie ASF! Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika? - Informacja Głównego Inspektoratu Weterynarii Wed, 20 Dec 2017 07:29:07 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie geodezyjnym Sąpłaty z dnia 18 grudnia 2017 r. ( RI-PPA.6722.2.2017) Mon, 18 Dec 2017 16:37:02 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie geodezyjnym Łupowo i miejscowości Laurentowo z dnia 18 grudnia 2017 r. (RI-PPA.6722.1.2017) Mon, 18 Dec 2017 16:33:27 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Uchwały podatkowe oraz druki deklaracji i informacji Thu, 14 Dec 2017 11:39:27 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-232 Obowiązujące druki deklaracji i informacji podatkowych: Formularz DL-1: Deklaracja na podatek leśny Formularz DN-1: Deklaracja na podatek od nieruchomości Formularz DR-1: Deklaracja na podatek rolny Formularz IN-R-L-1: Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i...... Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi - Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdPrzetargi-cmPokaz-207 ...