Wiadomości http://bip.ug-dzwierzuty.pl/ Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 8 sierpnia 2018 r. (RI-PPA 6733.7.2018) Wed, 08 Aug 2018 12:21:42 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 8 sierpnia 2018 r. (RI-PPA 6733.6.2018) Wed, 08 Aug 2018 12:18:26 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Z A W I A D O M I E N I E - na dzień 16 sierpnia 2018 roku zwołana została XLI sesja Rady Gminy Dźwierzuty obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6 początek sesji godzina 09:30 Wed, 08 Aug 2018 12:14:02 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-172 ... Sołectwa Gminy Dźwierzuty Wed, 08 Aug 2018 10:53:19 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-145 ... Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. płacowych szkół Tue, 07 Aug 2018 14:49:14 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-245 ... Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie : przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletnie prognozy finansowej Gminy Dźwierzuty za I półrocze 2018 roku Thu, 02 Aug 2018 09:07:39 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-447 ... Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za I półrocze 2018 roku. Thu, 02 Aug 2018 08:50:34 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-447 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 26.07.2018r. (RI-PPA 6733.5.2018) Mon, 30 Jul 2018 14:05:09 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Ogłoszenie - W dniu 06.08.2018 Kasa Urzędu Gminy w Dźwierzutach będzie czynna od godz 9:00 do godz. 11:00 Mon, 30 Jul 2018 13:56:09 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Ogłoszenie - zmiana godzin pracy Urzędu Gminy w Dźwierzutach od 30.07.2018 do 02.08.2018r. Mon, 30 Jul 2018 12:38:35 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... UWAGA!!! Alarm Treningowy (syreny) Fri, 27 Jul 2018 12:39:45 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 UWAGA!!! Alarm Treningowy (syreny)... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty o niezałatwieniu sprawy w terminie - dot. postepowania w sprawie wydania decyzji o środowi. uwarunk. na realizację przeds. polegajacego na budowie Biogazowni o mocy ponad 13 MW Fri, 27 Jul 2018 07:08:45 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie dot. postepowania w sprawie wydania decyzji o śr. uwar dla przeds. polegajacego na wydobywaniu kopaliny kruszywa naturalnego ze złoża Gisiel, obręb Gisiel i Popowa Wola Wed, 25 Jul 2018 09:42:30 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. płacowych szkół Mon, 23 Jul 2018 15:55:32 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-104 ... O g ł o s z e n i e - Ogłaszam pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Dąbrowa gm. Dźwierzuty, obejmującej działkę nr 118/46 Thu, 19 Jul 2018 13:31:12 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-211 ... Z A W I A D O M I E N I E - na dzień 19 lipca 2018 roku zwołana została XL sesja Rady Gminy Dźwierzuty obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6 początek sesji godzina 11:00 Thu, 12 Jul 2018 09:30:28 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-172 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty o wydaniu decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10 lipca 2018 r. (RI-PPA 6733.4.2018) Wed, 11 Jul 2018 07:01:33 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 3 lipca 2018 r. (RI-PPA 6733.8.2018) Mon, 09 Jul 2018 08:03:18 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... W Y K A Z - Wykaz obejmuje działkę położone w obrębie Nowe Kiejkuty o nr ewidencyjnych: 6 o pow. 992 m2, wartość nieruchomości zgodnie z wycena rzeczoznawcy majątkowego wynosi: 3.830 zł . Nieruchomość posiada urządzoną Kw nr OL1S/00022971/3 (RI-GN.6840.33.2018) Mon, 09 Jul 2018 08:01:06 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-211 ... W Y K A Z - Wykaz obejmuje : Działkę nr 23/28 o pow. 0,05 ha, obręb Rańsk miejscowość Rogale, gm. Dźwierzuty, sklasyfikowanej jako R V, Kw nr OL1S/00021821/0 (RI-GN.6845.27.2018) Mon, 09 Jul 2018 07:58:37 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-213 ... RADA GMINY Fri, 06 Jul 2018 11:08:51 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-216 KADENCJA 2014 - 2018 Przewodniczący Rady Gminy - Nosek Arkadiusz w związku z wyborem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Kotula Anna w związku z wyborem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Czyżykowski Robert w związku z wyborem |...... KIEROWNICTWO URZĘDU Fri, 06 Jul 2018 10:39:12 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-215 KADENCJA 2014 - 2018 Wójta: | w związku z wyborem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 Sekretarza: | w związku z zatrudnieniem | 2014 | według stanu na dzień upływu okresu zatrudnienia | według stanu na dzień kontynuacji zatrudnienia | 2015 | 2016 | 2017 Skarbnika: 2014 |...... W Y K A Z - Wykaz obejmuje działkę nr 37/1 o pow. 0,0148 ha, położoną w obrębie Nowe Kiejkuty gm. Dźwierzuty (RI-GN.6840.30.2018) Mon, 02 Jul 2018 22:40:33 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-211 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty o niezałatwieniu sprawy w terminie - dot. postepowania w sprawie wydania decyzji o środowi. uwarunk. na realizację przeds. polegajacego na budowie Biogazowni o mocy ponad 13 MW Thu, 28 Jun 2018 07:57:55 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie dot. postepowania w sprawie wydania decyzji o śr. uwar dla przeds. polegajacego na wydobywaniu kopaliny kruszywa naturalnego ze złoża Gisiel, obręb Gisiel i Popowa Wola Mon, 25 Jun 2018 13:00:24 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ...