Wiadomości http://bip.ug-dzwierzuty.pl/ KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Fri, 22 Sep 2017 11:53:16 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-217 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach za rok: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dźwierzutach za rok: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | w związku z...... OSOBY WYDAJĄCE DECYZJE ADMINISTRACYJNE W IMIENIU WÓJTA Fri, 22 Sep 2017 11:50:10 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-218 Inspektora ds. Księgowości Podatkowej za rok: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2017 - korekta | 2016 | 2016 Inspektora ds. Wymiaru Zobowiązań Podatkowych za rok: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 ...... Z A W I A D O M I E N I E - na dzień 28 września 2017 roku zwołana została XXXI sesja Rady Gminy Dźwierzuty obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6 początek sesji godzina 12:00 Wed, 20 Sep 2017 13:58:54 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-172 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 19 września 2017 r. (RI-PPA.6730.40.2017) Tue, 19 Sep 2017 14:40:32 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 14 września 2017 r. (RI-PPA 6733.11.2017) Tue, 19 Sep 2017 14:37:55 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... W Y K A Z - Wykaz obejmuje : Część działki nr 98/1 o pow. 0,0640 ha, obręb Targowo, gm. Dźwierzuty, sklasyfikowanej jako B, Kw nr OL1S/00038229/2, na okres 3 lat, do użytkowania jako działka przydomowa (RI-GN.6845.36.2017) Tue, 19 Sep 2017 08:48:05 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-213 ... I N F O R M A C J A o wyniku przetargu z dnia 11.09.2017 r. Mon, 18 Sep 2017 15:15:45 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-257 ... PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. KRZYSZTOFA KLENCZONA W DŹWIERZUTACH Thu, 07 Sep 2017 08:23:44 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-189 ... Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach Thu, 07 Sep 2017 08:00:17 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-183 ... Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach Thu, 07 Sep 2017 07:59:12 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-182 ... Dane do faktur wystawianych od 1 stycznia 2017r. na jednostki budżetowe Gminy Dźwierzuty Thu, 07 Sep 2017 07:58:09 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-98 ... Komunikat Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Tue, 05 Sep 2017 08:01:52 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 1 września 2017 r. (RI-PPA 6733.10.2017) Fri, 01 Sep 2017 15:10:08 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Wed, 30 Aug 2017 07:40:31 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-234 DOFINANSOWANIE  KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą...... Konsultacje w sprawie projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Dźwierzuty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Fri, 18 Aug 2017 09:27:14 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-421 ... Obwieszczenie o nie załatwieniu sprawy w terminie - dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Biogazowni >>> Fri, 18 Aug 2017 09:22:19 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 16 sierpnia 2017 r. (RI-PPA 6733.9.2017) Thu, 17 Aug 2017 10:14:20 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Informacja - szczegółowy sposób odbioru odpadów komunalnych Wed, 16 Aug 2017 14:48:20 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-399 ... Uchwała Nr XXX/256/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela... Wed, 16 Aug 2017 14:45:33 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-399 ... Protokół w sprawie zgłoszenia usunięcia drzew rosnących na nieruchomości, działka nr 206/9 obręb Orzyny (RI-GN.613.1.44.2017) Wed, 16 Aug 2017 14:19:15 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-410 ... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DŹWIERZUTY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Popowa Wola (RI–PPA.6722.9.2016) Wed, 16 Aug 2017 14:16:11 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... W Y K A Z - Wykaz obejmuje działkę nr 63/1 o pow. 0,0252 ha, położoną w obrębie Jeleniowo gm. Dźwierzuty. Wartość nieruchomości zgodnie z wycena rzeczoznawcy majątkowego wynosi: 2.386 zł . Nieruchomość posiada urządzoną Kw nr OL1S/00017604/2 (RI-GN.6840.45.1.2017) Mon, 14 Aug 2017 09:59:10 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-211 ... Ogłoszenie - Ogłaszam pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Dąbrowa gm. Dźwierzuty, obejmującej działkę nr 118/48 o pow. 0,1155 ha, obręb Dąbrowa Kw nr OL1S/00017193/7 (RI-GN.6840.40.2.2017) Mon, 14 Aug 2017 09:55:49 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-211 ... Protokół z oględzin drzew i krzewów, działka 155/9 obręb z Linowo z dnia 8 sierpnia 2017 r. Mon, 14 Aug 2017 09:41:55 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-410 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty o wszczęciu postepowania z dnia 9 sierpnia 2017 r. (RI-PPA 6733.8.2017) Thu, 10 Aug 2017 07:14:20 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017/2018 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdPrzetargi-cmPokaz-207 ...