Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Wynik ogłoszenia: Ogłoszenie nr 560710-N-2018 z dnia 2018-05-18 r. Gmina Dźwierzuty: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Dźwierzuty dn. 19.06.2018 r.
Znak sprawy: RI-ZP.271.11.2018
 
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”
 
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiajacy, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówienm publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą , w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta :
  1. Dla części I zamówienia „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” została wybrana oferta nr 2, którą złożyła firma -  UNIQA TU SA Przedstawicielstwo w Poznaniu 61-719, ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101.
 Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 2 w części I zamówienia, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
  1. Kryterium A: Cena  – 60 pkt;
  2. Kryterium B: Akceptacja klauzul dodatkowych  – 25 pkt;
  3. Kryterium C: Zwiększenie limitów odpowiedzialności - 15 pkt.
 
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 83 250,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt zł 00/100) i jest ceną najniższą, ponadto
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 80,05 punktów, w tym w:
1.         Kryterium A: Cena  – 60 pkt;
2.         Kryterium B: Akceptacja klauzul dodatkowych  – 13,75 pkt;
3.         Kryterium C: Zwiększenie limitów odpowiedzialności 6,3 pkt.
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu w części I zostały złożone niżej wymienione oferty i przyznano następującą punktację:
 
 
Nr oferty Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Kryterium A: Cena Kryterium B: Akceptacja klauzul dodatkowych Kryterium C: Zwiększenie limitów odpowiedzialności Łączna liczba punktów
 
1 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Olsztynie 10-117, ul. 1 Maja 13a 59,90 9,75 6,9 76,55
2 UNIQA TU SA Przedstawicielstwo w Poznaniu 61-719, ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101 60 13,75 6,3 80,05
 
 
 
 
 
  1. Dla części II zamówienia „Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego” została wybrana oferta nr 1, którą złożyła firma - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Olsztynie 10-117, ul. 1 Maja 13a.
 Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1 w części II zamówienia spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
  1. Kryterium D: Cena  – 60 pkt;
  2. Kryterium E: Akceptacja klauzul dodatkowych  – 25 pkt;
  3. Kryterium F: Zniżka za niską szkodliwość – 15 pkt.
 
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 47 667 zł (słownie: czterdzieści siediem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem  zł 00/100) i jest ceną najniższą, ponadto
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 72,50 punktów, w tym w:
1.         Kryterium D: Cena  – 60 pkt;
2.         Kryterium E: Akceptacja klauzul dodatkowych  – 12,50 pkt;
3.         Kryterium F: Zniżka za niską szkodliwość – 0 pkt.
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu w części II zostały złożone niżej wymienione oferty i przyznano następującą punktację:
 
 
Nr oferty Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Kryterium D: Cena Kryterium E: Akceptacja klauzul dodatkowych Kryterium F: Zniżka za niską szkodliwość Łączna liczba punktów
 
1 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Olsztynie 10-117, ul. 1 Maja 13a 60,00 12,50 0 72,50
 
Ponadto Zamawiajacy informuje, że żadna oferta nie została odrzucona, ani żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm)
 
Z poważaniem
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
 

 
Otrzymują:
  1. Adresat
  2. a/a


Data dodania: 2018-06-19 12:50

[powrot do treści ogłoszenia]
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. odpowiedzi na pytania - wyjaśnienia nr 1 354.28 KbPlik pdf
2. Odpowiedzi na pytania - wyjaśnienia nr 2, zmiana treści SIWZ nr 2 - klauzule 268.30 KbPlik pdf
3. Ogłoszenie nr 560710 429.46 KbPlik pdf
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500115156 zmiana terminu składania ofert 195.57 KbPlik pdf
5. Ogłoszenie po otwarciu ofert 496.23 KbPlik pdf
6. SIWZ 738.00 KbPlik doc
7. załącznik nr 6.1 Stan techniczny budynków. 11.05 KbPlik xls
8. zał. nr 6 do SIWZ. 75.21 KbPlik xls
9. zmiana treści SIWZ nr 1 - zmiana terminu składania ofert 290.08 KbPlik pdf
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 10 grudnia 2018r. 23:07:31
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.