Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Wynik ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi - Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty
RI-ZP-271.2.2018                                                                 Dźwierzuty, dnia 14-02-2018 r


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez firmę: PPHU EKO s.c. Roman i Współwłaściciele ul. Myśliwska 2i,  11-300 Biskupiec  za cenę 52 509,60 PLN, krotność odbioru odpadów wielkogabarytowych 4, termin płatności faktur 30 dni
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najwyższą ilość punktów.
  1. Wkluczono 0 Wykonawców : 
  2. Odrzucono 2 oferty
  3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie:
  1. cena, waga –   60 %
  2. krotność odbioru odpadów wielkogabarytowych - 20 %
  3.  termin płatności faktur  - 20 %
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium I
Liczba pkt
w kryterium II
Liczba pkt
w kryterium III
Suma punktów
PPHU EKO s.c. Roman i Współwłaściciele ul. Myśliwska 2i, 11-300 Biskupiec  
60,00  pkt
 
20,00 pkt
 
20,00 pkt.
 
100,00
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W ORGANIZACJI 12-120 DŹWIERZUTY UL. SIENKIEWICZA 19 57,43 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt  
97,43
REMONDIS OLSZTYN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn 34,10 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 74,10
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.
 
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/ Marianna Bogusława Szydlik


Data dodania: 2018-02-14 12:11

[powrot do treści ogłoszenia]
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 11 grudnia 2018r. 17:49:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.