Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki

ZMIANY:
2018-02-12 15:54:34: Dodano wynik do przetargu
2018-01-17 15:26:20: Dodano plik Załącznik do umowy.doc
Więcej >>>
2018-01-17 15:26:20: Dodano plik Projekt umowy.doc
Dźwierzuty, dnia 16 styczeń 2018 r.
Nasz znak: RI-ZP.271.1.2018
 
Zawiadomienie
o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki

Na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki.

1. Zamawiający: Gmina Dźwierzuty,
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty,
NIP 745-181-20-28, REGON 510743315
Tel. 89 621 12 32 Faks. 89 621 12 33

2. Określenie przedmiotu zamówienia:
  1. Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych, w granicach administracyjnych Gminy Dźwierzuty z dostarczeniem ich za pośrednictwem stacji przeładunkowej w Trelkowie. do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, będącej jednocześnie Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Centralnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego.
  2. Organizacja i przeprowadzenie odbierania odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości w ramach „wystawek” - 4 razy do roku.
  3. Obsługę punktów aptecznych i ośrodków zdrowia w zakresie wyposażenia  w pojemniki, odbierania i organizacji przetwarzania przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych.
Rodzaj zamówienia: usługi.
CPV:        Kod: 90500000, Nazwa: Usługi związane z odpadami;
                Kod: 90512000, Nazwa: Usługi transportu odpadów;
               Kod: 90513100, Nazwa: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw
domowych.
 
3. Szacunkowa wartość zamówienia: 266.000,00 zł brutto

4. Wykonawca zaproszony do negocjacji:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w organizacji
ul. Sienkiewicza 19,
12-120 Dźwierzuty;
NIP 745-184-92-09, REGON 369134559
Zamówienie zostanie udzielone jednostce zależnej od Zamawiającego będącej w 100% na kapitale Zamawiającego - Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka. z o.o. w organizacji ul. Sienkiewicza 19, 12-120 Dźwierzuty

5. Podstawa prawna:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w związku z art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.)

6. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: od 1 lutego 2018 r.  do 31 grudnia 2018 r.

7. Informacja o terminie zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o który m mowa w art. 66 ust. 2 PZP - takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane w BZP.
 
Uzasadnienie:
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w organizacji ul. Sienkiewicza 19, 12-120 Dźwierzuty tj. zaproszony do negocjacji Wykonawca, stanowi osobę prawną, nad którą Gmina Dźwierzuty sprawuje kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej. Ponadto 90% działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w organizacji dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Dźwierzuty, a także nie posiada ona bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Celem ww. spółki zgodnie z jej aktem założycielskim jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej – Gminy Dźwierzuty, w zakresie usług komunalnych na rzecz społeczności lokalnej oraz samorządu terytorialnego, a przedmiotem jej działalności świadczenie usług powszechnie dostępnych w zakresie gospodarki komunalnej, w tym zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
Wskazany wyżej art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych pozwala na realizację zadania własnego gminy wskazanego w ustawie o samorządzie gminnym  w zakresie utrzymania czystości i porządku przez powołaną w tym celu spółkę. Ponadto ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek osiągnięcia określonych poziomów recyklingu i odzysku, a umożliwienie przekazania zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych swojej spółce komunalnej pozwoli na uszczelnienie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i osiągnięcie wymaganych poziomów, jak również daje możliwość bieżącej kontroli oraz poprawy jakości świadczonych usług.
 
 Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/ Marianna Bogusława Szydlik

 
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłSzewczyk Sylwester 2018-01-16 15:44:00
PublikującyKrzysztof Kołakowski 2018-01-16 15:44:00
Modyfikował(a) Krzysztof Kołakowski 2018-02-12 15:54:34
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Projekt umowy 58.50 KbPlik doc
2. Załącznik do umowy 107.50 KbPlik doc

Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 17 grudnia 2018r. 20:20:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.